آکادمی سیم پاور

مشخصات الکتریکی مربوط به عملکرد ups

مشخصات الکتریکی مربوط به عملکرد ups

دراین بخش برخی ازمشخصاتی که دررابطه با UPS است وبسیارمصطلح میباشد بهاختصارمورد بحث قرارمیگیرد .
برگه مشخصات ups میتواند بسیارطولانی وخسته کننده باشد . همچنین دربیشترمواردلازم نیست شما نگران تمام مواردی که درآن پیدا میکنید باشید، اگرچه برخی ازآنهاقبل ازتصمیم گیری برای خرید ، بسیارمهم میباشند .

نکته :
بعضی ازمشخصات الکتریکی مربوط به عملکرد ups که در دفترچه های کالا موجوداست کاملاً مشابه با مشخصات منابع تغذیه میاشند. جزئیات بیشتردراین خصوص رامیتوانید در بخش مشخصات وگواهینامه های منبع تغذیه بیابید که دراین بخشازتکرارآن خودداری میشود.

همچنین ازآنجا که ups ها شامل تجهیزاتی جهت محدود کردن ولتاژهای اضافی گذرامیباشند ، ممکن است شما بخواهید این قسمت را برای یافتن مشخصات و ویژگی هایاین محدود کننده ها مطالعه کنید .

مشخصات عمومی:

نوع ups :
مشخص کننده نوع طراحی ups . بسیار مهم است که این موضوع قبل ازهر چیزی موردبررسی قرارگیرد .
اندازه بار :
ماکزیمم ظرفیت نامی دستگاه برحسب ولت – آمپر. بعضی دستگاهها صراحتاً میزان“وات” رانیز مشخص نموده اند درغیراینصورت باید ضریب فاکتورups توسط سازندهمشخص شود تابتوان اندازه قدرت ups را تعیین نمود.

مشخصات فیزیکی:

ابعاد :

طول وعرض وارتفاع ، این اندازه ها را جهت حصول اطمینان ازجا گرفتن دستگاه درفضایی که به آن تخصیص داده شده است باید کنترل نمود.

وزن :
بعضی ازدستگاههای بزرگ بسیارسنگین هستند ونیازبه دو نفربرای جا به جا کردن آنمیباشد.

تعداد ونوع خروجی ها :
چه نوع و چه تعداد خروجی برای بارهای مختلف پیش بینی شده است .
رنگ :
این موضوع بسیار مهم است. زیرا مغایرت رنگ ups با رنگ کامپیوتر، بطور کلی شکلظاهری مجموعه را ضایع میسازد.

مشخصات محیطی :
محدوده دمای عملکرد :
Ups گرما تولید میکند ونمیتواند دراتاقی بدون تهویه کافی کارکند .

محدوده دمای انبارش :به حد پایین این دما دقت کنید زیرا باتریها درمعرض سرمای شدید میتوانند یخ بزنندوخراب شوند.

بیشترکردن فواصل زمانی شارژ باتری :
اگرباتری درانبارنگاهداری شود هرچند وقت یکبارنیاز به شارژ شدن دارد؟

مشخصات ورودی :
ولتاژ ورودی :
محدوده مجازمشخصات نامی و واقعی. مطمئن شوید که مدل مناسبی با توجه بهشرایط برقتان انتخاب میکنید.

فرکانس نامی :
معمولاً 50 یا 60 هرتز است. برخی ازمدلها هردوعدد راپوشش میدهند.

اتصال ورودی :
نوع دوشاخه ای که کابل برق ups استفاده میکند (برای مدلهای بزرگتر بسیارمهماست).

مشخصات خروجی :
ولتاژخروجی :
محدوده نامی و واقعی مشخصات، آورده شده است. ولتاژ نامی خروجی باید مساوی باولتاژنامی ورودی باشد.

نوع موج خروجی :
مشخص میکند که دستگاه،موج سینوسی ، مربعی یا مربعی اصلاح شده تولید میکند.

زمان انتقال :
یک مشخصه مهم است وعبارت ازماکزیمم زمان لازم برای ups تا بتواند خط قدرت رابه باتری منتقل کند. برای یک online ups واقعی ،این زمان مساوی صفر است. براییک standby ups این زمان معمولاً چندمیلی ثانیه میباشد. شما باید این زمان را بازمان نگاهداری منبع تغذیه خود مقایسه کنید وآن زمانی است که به شما میگوید upsتا چه مدتی قادراست ورودی خود را جداشده نگاهدارد قبل ازاینکه کاملاً قطع شوداگرزمان انتقال نزدیک به زمان نگاهداری ویا بزرگترازآن باشد، ups بدرستی برای شماکارنخواهد کرد.

فیلترینگ،محدود کننده ولتاژهای گذرا ومشخصات تنظیم خط :
جزئیات سخت افزارداخلی ups که برای تمیز کردن خط نیرو، زمانی که ups با برقشهرکارمیکند میباشد.

مشخصات باتری :
نوع باتری :
نوع باتری بکاررفته واینکه آیا توسط مصرف کننده قابل تعویض است یاخیر.

ظرفیت باتری :
ظرفیت باتری بر حسب آمپر – ساعت

عمرباتری :
پیش بینی تعداد سالهایی که باتری میتواند کارکند قبل ازاینکه خراب شود (با کارکردمتوسط)

مدت زمان کارکرد بابیشترین بارممکن :
اگرups باری مساوی با بیشترین میزان مجاز خود را(برحسب ولت- آمپر)پوشش دهد،چنددقیقه میتواند کارکند؟

مدت زمان کارکرد با ظرفیت نصف بار :
اگر ups باری مساوی با نصف میزان مجازخویش را (برحسب ولت- آمپر) پوششدهد،چند دقیقه میتواند کارکند؟

زمان شارژ مجدد :
چه زمانی طول میکشد تا یک باتری کاملاً خالی با استفاده از انرژی خط نیرو، دوبارهکاملاً پر شود؟

امکان افزایش باتری :
آیا ups قابلیت افزودن باتری جدید برای افزایش ظرفیت را دارد؟ در اینصورت سیستمچگونه کارمیکند؟

موارد دیگر :
نشانگرها وهشدارها :
فهرستی ازنشانگرهای LED برروی دستگاه وتوضیح اینکه هرکدام درچه زمانیهشدارمیدهند.

کنترل وپایش سخت افزار ونرم افزار :
شرح کوتاهی از تمام سیستمهای کنترلی که دستگاه دارد یامیتواند داشته باشد ، شاملمشخصات انواع اتصالات و رابطهایی که میتواند توسط دستگاه مورد استفاده قرارگیرد.

گواهی :
کدام شرکتها ups راتایید کرده اند؟
گارانتی تعویض (Warranty ):
تعداد سالهایی که ups شامل گارانتی تعویض میشود.

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *