آکادمی سیم پاور

تشخيص لبه در تصاوير ديجيتال با استفاده از تكنيك فازي روش های مختلفی برای لبه یابی وجود دارد که هر کدام از آنها عیوب و مزایای دارند.اما یکی از متدهای لبه یابی که اخیرا توجه بسیاری از محققان در زمینه پردازش تصویر را به خود جلب کرده روش فازی یا…

آکادمی سیم پاور

الگوریتم گرده افشانی گل ها FPA چکیده:الگوریتم گرده افشانی گل ها (Flower Pollination Algorithm) اولین بار توسط فردی به نام Xin-She Yang و در سال 2012 منتشر شد.نویسنده اینطور بیان کرده است: ما برای اولین بار از الگوریتم جدید برای اعتب…

آکادمی سیم پاور

تقسیم کردن (Division) اعداد بر یکدیگر (معادل دستور B.\A)، با دستور ldivide ، در متلب (MATLAB)

تقسیم کردن (Division) اعداد بر یکدیگر (معادل دستور B.\A)، با دستور ldivide ، در متلب (MATLAB) دستور ldivide در متلب (MATLAB)، برای تقسیم کردن (Division) اعداد بر یکدیگر به کار می رود. اگر دستور ldivide را به صورت زیر بنویسیم :   (C = ldivide(B, A آنگاه عملیات تقسیم زیر را اجرا می کند : […]

آکادمی سیم پاور آموزش متلب

تعیین اینکه فایل های حذف (Delete) شده، به پوشه بازیابی (Recycle Folder) منتقل شوند یا خیر (انتخاب بین حذف کامل فایل یا ایجاد امکان برگرداندن فایل، پس از حذف)، با دستور recycle ، در متلب (MATLAB)

تعیین اینکه فایل های حذف (Delete) شده، به پوشه بازیابی (Recycle Folder) منتقل شوند یا خیر (انتخاب بین حذف کامل فایل یا ایجاد امکان برگرداندن فایل، پس از حذف)، با دستور recycle ، در متلب (MATLAB) در سیستم عامل های مختلف، مثل ویندوز (Windows) یا Linux یا … ، هنگامی که یک فایل (File) را […]

آکادمی سیم پاور محیط متلب

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور daspect ، در متلب (MATLAB)

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور […]

آکادمی سیم پاور

ذخیره (Save) کردن یک شکل (Figure) یا بلوک دیاگرام سیمولینک (Simulink Block Diagram)، به صورت یک فایل (فایل عکس) با فرمت (Format) مشخص، با دستور saveas ، در متلب (MATLAB)

ذخیره (Save) کردن یک شکل (Figure) یا بلوک دیاگرام سیمولینک (Simulink Block Diagram)، به صورت یک فایل (فایل عکس) با فرمت (Format) مشخص، با دستور saveas ، در متلب (MATLAB)

آکادمی سیم پاور

باز کردن یک پنجره (Dialog Box) جدید برای انتخاب کردن یک پوشه (Directory) توسط کاربر و ذخیره شدن مسیر (Path) آن پوشه (Directory) در یک متغیر (Variable)، با دستور uigetdir ، در متلب (MATLAB)

باز کردن یک پنجره (Dialog Box) جدید برای انتخاب کردن یک پوشه (Directory) توسط کاربر و ذخیره شدن مسیر (Path) آن پوشه (Directory) در یک متغیر (Variable)، با دستور uigetdir ، در متلب (MATLAB)

آکادمی سیم پاور آموزش متلب

شبیه سازی مقاله بهینه سازی مصرف خانگی با الگوریتم pso

مقاله ای که کار کرده ایم این را از ما میخواست که با الگوریتم pso یک مدل غیر خطی و nonlinear را بهینه سازی کنیم انرژی آن را به گونه ای که نقطه و یا نقاط بهینه و شبه بهینه را بدست بیاوریم و با استفاده از آن مقادیر در نهایت به عنوان خروجی مقاله […]

سیگنال قدرت
آکادمی سیم پاور آموزش متلب

فرق سیگنال قدرت با سیگنال های کنترلی در سیمولینک متلب

فرق سیگنال قدرت با سیگنال های کنترلی در سیمولینک متلب به شرط اینکه شما این کتابخانه را به خوبی یاد بگیریدو فکر نکنید اگر تا حالا 10 تا شبیه سازی کردید اینجور کار ها را بلدید ، من خودم هر دفعه ای که وارد اینها میشوم و علمش را میخوانم یک سری از چیز های […]