آموزش متلب

حل دستگاه معادلات به کمک ماکرو

حل دستگاه معادلات به کمک ماکرو

مثال:

دستگاه معادلات سه مجهولي زير را حل ميكنيم:

839

ابتدا x=0, y=0, z=0 را به عنوان سه نام از طريق Insert_Name_Create توليد ميكنيم. در خانه هائي نزديك به آنها، طرف چپِ معادلات فوق را مينويسيم در شكل 14-16 به ميله فرمول توجه كنيد.

831

 

سپس از منيوي اصلي Tools_Solver را اجرا ميكنيم. در مقابل Set Target Cell برچسب سلول معادله اولA$4$، در مقابل Value of مقدار سمت راست معادله اول 58، و در جعبه By Changing Cells دامنه سلولهاي شامل مقادير x, y, z را قرار ميدهيم. در قسمت Subject to the Constraints دكمه Add را اجرا كرده و خانه هاي شامل فرمولهاي دو معادله ديگر را به ترتيب در Cell Reference و مقادير سمت راست آنها را در Constraint وارد ميكنيم. پس از OK جعبه محاوره Solver Parameters به شكل نشان داده شده در 15-16 در ميآيد. سپس دكمه Solve را ميزنيم. در جعبه Solver Results دكمه A2, B2, سلولهاي در x, y, z مقادير .(16-16 شكل) ميكنيم OK را Keep Solver Solution C2 نوشته ميشوند(شكل 17-16). اگر در جعبه Solver Results دكمه Save Scenario را بزنيم. اعمال انجام شده به صورت Scenario ضبط ميشوند. با اجراي Tools_Scenario ميشود Scenario را مشاهده كرد يا گزارش گرفت.

 833

832

834

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *