آکادمی سیم پاور

نکاتی برای خرید محدود کننده ولتاژ

نکاتی برای خرید محدود کننده ولتاژ

 

موارد متعددی است که شما هنگام خرید یک محدود کننده ولتاژ باید درنظر داشتهباشید.
به یاد داشته باشید که رند های بازاردرصنعت محافظ های الکتریکی مانند صنایع دیگر
حاضرند و اگر شما جایی یک محدود کننده ولتاژ رادیدید که ادعا میکرد کاملترین
حفاظت را از تجهیز شما فراهم میکند ولی قیمت آن به اندازه قیمت یک همبرگر است!
باید هوشیار باشید.

در اینجا برخی مشخصات ومعیارهای کیفی ذکر میشود :

جذب انرژی

جذب انرژی: محدود کننده های ولتاژ معمولاً بر اساس میزان انرژی که میتوانند جذب
کنند(برحسب ژول) طبقه بندی میشوند.هرچه میزان این جذب انرژی (بافرض اینکه
ادعای کمپانی سازنده قابل قبول باشد) بیشترباشد محدود کننده بهتری خواهیم
داشت، معمولاً 200 ژول یک محافظ پایه است، 400 ژول یک محافظ خوب و600 یا
بالاتریک محافظ عالی میباشد .

استانداردهای UL در مورد ولتاژ عبوری

استانداردهای UL در مورد ولتاژ عبوری:UL پیشرو ترین آزمایشگاه تعیین استاندارد
درآمریکا میباشد واستاندارد شماره 1449 را درمورد محدود کننده های ولتاژمنتشر کرده
است. این استاندارد محدود کننده ها را بامقدارولتاژی که اجازه عبورازآنها را دارد طبقه
بندی کرده است.

یرای آزمایش محدود کننده، آن را درمعرض یک جریان 500 آمپرویک
فشار6000 ولت قرار میدهند وخروجی آن را اندازه گیری میکنند تا ببینند چه میزانولتاژاز محدود کننده وارد دستگاه میشود. برای حفاظت دستگاه 3 سطح مختلف تعیین
شده است. 420 ولت، 500 ولت و 660 ولت. واضح است که هر چه این عدد کمتر باشد
بهتر است. توجه داشته باشید که حتی 660 ولت سه برابرولتاژ نامی یک
کامپیوترخانگی درایران میباشد .

نشانگر حفاظت

نشانگر حفاظت : MOV (ها نیمه هادی های اکسیدفلزی) عمردائمی ندارند واگردفعات
زیادی درمعرض ولتاژهای اضافه قرار گیرند(یا یکبار در معرض ولتاژی بسیاربزرگ) از بین میروند. اگراین اتفاق بیفتد، محدودکننده ولتاژ شما دیگر نمیتواند دستگاهتان را درمقابل مشکلات ولتاژحفاظت کند. ولی شماچگونه می فهمید که این اتفاق افتاده است؟

درمحدود کننده های قدیمی (وهم اکنون نیز در دستگاههای ارزان قیمت) نمیتوان متوجه شد که این اتفاق چه زمانی افتاده استاگرچه دردستگاههای خوب کنونی یک نشانگر بصورت لامپLED تعبیه شده است که نشان میدهد MOV کار میکند یا خیر. این ،یک ویژگی مهم است که درهنگام خریدمیتوان جستجو کرد .

اصلاح شرایط خط

اصلاح شرایط خط: محدود کننده ها معمولاً دارای قابلیتی برای رفع عیوب خط انتقال
نیرو میباشند. وقتی که شما یک محدود کننده خریداری میکنید، مشخصات فنی آن رابدقت بخوانید. تمام محدود کننده ها نمیتوانند شرایط خط را اصلاح کنند. بهترین
محدود کننده ولتاژ، 420 ولت با حداقل 400 ژول انرژی برای خروجی تا 3000 وات
میباشد .

کلید قطع و وصل

کلید قطع و وصل: برخی محدود کننده ها یک کلید دستی قطع و وصل دارند درحالیکه
بعضی دیگر ندارند. به این مفهوم که مداربعضی از آنها با یک کلید وصل میشود ولی
بعضی دیگرتا زمانی که دستگاه به برق وصل است، روشن میباشند. این یک ویژگی
سودمند است، بطورمثال شما میتوانید یک شارژرباتری را برای یک لپ تاپ ویا یک
ساعت الکتریکی استفاده کنید درحالیکه سایر مولفه ها را با کلید خاموش کرده اید .

قطع کننده مدار یا فیوز

قطع کننده مدار یا فیوز: بسیاری ازمحدودکننده ها فیوزویاوسیله دیگری برای تجدید
(Reset م) دارشان دارند که اگر یک اتصال کوتاه ویا اختلال شدیدی درمداراتفاق افتاد
که باعث کشیدن جریان بیش از حد گردید، میسوزند یا Reset میشوند .
محدود کننده هایی که Reset میشوند بهترند. زیرا فیوزبا یک بارسوختن باید تعویض
شود .

گارانتی حفاظت

گارانتی حفاظت: برخی کمپانی ها برای محدود کننده هایشان گارانتی درنظر میگیرندبه این معنا که اگرتجهیزی که از طریق محدود کننده های آنها به برق وصل است
آسیب ببیند، برای تعمیرویاتعویض آن به شما پول پرداخت خواهند کرد .
قبل ازاینکه روی این گارانتی ها حساب کنید شرایط ومفاد آنرا بدقت مطالعه کنید .

اخطار

اخطار: بخاطر داشته باشید که همیشه فرآیند صحیح خاموش کردن کامپیوتر خود را
قبل ازاینکه به یکباره با فشردن دگمه power دستگاهتان را خاموش کنید، انجام دهید
زیرا اگردرهنگام کاربا سیستم عامل(windows) ناگهان دگمه power رافشاردهید
ریسک ازدست دادن اطلاعات یا خراب شدن فایل را افزایش خواهید داد .

توجه

توجه: بعضی محدود کننده ها لامپی دارند که نشان دهنده روشن بودن آن است. این
لامپ فقط نشانگر اینست که جریان ازآن عبور میکند واصلاً ارتباطی به سطح حفاظت
آن ندارد ولی حداقل به شما میگوید که این محدود کننده به برق وصل است
وکارمیکند. این نباید با نشانگرحفاظت که دربالا توضیح داده شد اشتباه شود .

از انواع گوناگون محدود کننده ها، ایستگاه قدرت که به آن اداره کننده قدرت نیزگفته
اند میباشد و آن مجموعه ایست که امکان گرفتن چند خروجی را برای تجهیز شما فراهم
میکند ودگمه هایی دارد که به شما اجازه میدهد به آسانی تجهیزات مختلف را روشن یا
خاموش نمایید. آنها معمولاً بگونه ای طراحی شده اند که زیرمانیتورقرارمیگیرند.

بعضی ازاین ایستگاهها شامل تمام کارآیی هایی که ممکن است یک محدود کننده
داشته باشد میباشند. تعدادی دیگرفقط یک کلید خاموش و روشن دارند و تقریباً کاری
برای حفاظت ازدستگاه شما انجام نمیدهند. ( ازچیزی که میخرید مطمئن باشید)

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *