آکادمی سیم پاور

تست توان ups چگونه انجام می شود ؟

تست توان ups چگونه انجام می شود ؟

بهترین روش برای تعیین توان ups اینست که اگر بتوانید آنرا تست کنید. اگر دوستیدارید که ups ای تقریباً به اندازه آنچه که شما نیاز دارید دراختیار دارد، آنرا قرضبگیرید، باتریهایش را کاملاً شارژ کنید، دوشاخه دستگاه خود را به خروجی ups وصلکنید وببینید که چه مدت دستگاه شما روشن میماند قبل از اینکه ups خا موش شود .

(واضح است که این عمل را وقتی که فایلی با اطلاعات مهم باز است نباید انجام دهید ).اگر ups بدون هیچ مشکلی کار کرد و به شما اجازه داد که کار خود را ذخیره کنید،میتوان به آن اطمینان کرد .

محافظه کار باشید

درمورد ups بهتر اینست که ظرفیت آن کمی بیشتر از مورد نیاز باشد تا کمی کمتر .وقتی که مطمئن شدید ups شما ظرفیت لازم را برای برآورده شدن نیاز سخت افزاریتاندارد، مطلب بعدی زمان پشتیبانی upsاز سیستم شما میباشد.

مهمترین هدف ups

شما به چه مدت زمان نیاز دارید؟ مهمترین هدف ups اینستکه شما انرژی کافی در اختیار داشته باشید تابتوانید با اطمینان سیستم خود راخاموشکنید. هر زمانی بیش از آن “استفاده نامشروع” است. بنابراین میتوان گفت که شما بااستفاده ازups باید بتوانید در زمان قطع برق برای مدت بسیار کوتاهی کارکنید ولی اگربخواهید زمان بیشتری را جهت کار باسیستم خود در اختیار داشته باشید(برای زمانهایقطع برق طولانی) مطمئناً باید پول بیشتری بپردازید.

برای افزایش زمان استفاده ازups، وسایل غیرضروری را به آن وصل نکنید.برای مثال وسایل جنبی کامپیوتر مانندپرینتر، نیازی نیست که به ups وصل شوند.اکثر سازندگان ups جداولی را فراهم نمودهاند که زمان تئوری کارکرد ups را برای بارهای مختلف نشان میدهد .

اتصال مانیتور به ups

موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود اتصال مانیتور به ups است. خاموش شدنمانیتور در هنگام قطع برق باعث از بین رفتن اطلاعات نخواهد شد بنابراین لزومیندارد که مانیتور به ups وصل باشد. اگرچه وقتی که برق میرود اگر کامپیوتر شماروشن باشد ولی مانیتور خاموش شود چگونه میتوانید بفهمید که چه میکنید وآیاتوانسته اید اطلاعات خود را ذخیره نمایید؟مانیتورها بخصوص در سایز های بزرگ مقدار قابل توجهی انرژی مصرف میکنند،بنابراین هنگام انتخاب ups به این موضوع توجه داشته باشید .

افزایش کیفیت برق:

اغلب (ولی نه تمام) ups ها نه تنها توان ذخیره را فراهم میکنند بلکه کیفیت برقورودی را هم اضافه می کنند. توانایی ups برای انجام این کار به طراحی وسطح کیفیآن بستگی دارد. Ups های online بیشتر کیفیت برق خروجی را بالا می برند. بعنواننتیجه، هرمشکلی که در برق شهر حادث شود فقط برروی شارژرباتری تاثیر میگذارد،اگرچه برخی از مدلهای ارزانتر نیززمانی که از برقAC استفاده میکنند برای محافظتازبارمیتوانند تا حدودی شرایط برق شهر را اصلاح کنند.

آنها نوعاً قادربه حذف ولتاژهایاضافی گذرا نیز میباشند. همچنین ups ها بطوراتوماتیک خروجی خود را تنظیم میکنندبه این معنا که وقتی ولتاژ باتری تغییرمیکند (هنگام تخلیه ، ) ups آنرا جبران میکند تامطمئن شود بارها این انرژی را در اختیار خواهند داشت .

تست خودکار :

اکثرups ها این قابلیت را دارند که خودشان راتست میکنند. هدف ازاین تست اینستکه مطمئن شویم ups عملکرد مناسبی دارد و تجهیزما به درستی محافظت میشود.

معمولاً این تست زمانیکه برای اولین بارups را به برق وصل کردیم انجام میشود وپس از آن طبق فواصل زمانی معین انجام میگیرد. برای مثال برخی از ups ها روزییکبار خودشان را تست میکنند وبعضی دیگر هفته ای یکبار. در هنگام اجرای این تستممکن است برخی از نشانگر های ups چشمک بزنند وممکن است صدایی از آن خارجشود ولی نباید هیچ تاثیرقابل توجهی برروی بارمحافظت شده داشته باشد .

اگر ups شما نرم افزارکنترل کننده داشته باشد با فعال کردن آن ممکن است بتوانیدفواصل زمانی انجام این تست را تعیین کنید. همچنین شما میتوانید در مواقع لزوم بهups بگویید که این تست را انجام دهد. این کار به این دلیل مورد نیازاست که برخیاوقات درهنگام روشن کردن ups، باتری دراثراستفاده قبلی خالی است و این تستنمیتواند انجام گیرد.

معایب این تست

البته این تست یک ویژگی مهم است ولی جای یک تست واقعی کهمشمول تمام ups ها باشد را نمیگیرد. به این معنا که تمام تجهیزاتی را که قراراست
مورد حفاظت قرار گیرد به ups وصل کنیم و دوشاخه ups را از برق بکشیم و عملکردآن را ببینیم. اگرچه این عمل را مکررانجام نمیدهیم زیرا باتری را ضغیف خواهد کردواگر سیکلهای شارژ و دشارژ باتری افزایش یابد موجب کاهش عمر باتری خواهد شد.ولی باید دقت نمود که به هرحال درفواصل زمانی معین،باید این کاررا انجام دهیمبخصوص وقتی که ترکیب بارهای حفاظت شده تغییر کند.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *