سایر

دستور کار آمد iskeywordدر متلب

مشاهده فهرست کلمه های کلیدی (Keyword) نرم افزار متلب (MATLAB)، با دستور iskeyword ، در متلب (MATLAB) کلمه های کلیدی (Keyword) در یک زبان برنامه نویسی، کلمه هایی (عبارت هایی) هستند که یک کاربرد و مفهوم خاص در آن زبان برنامه نویسی دارند و نباید به عنوان نام متغیر (Variable) یا نام تابع (Function) یا […]

آموزش متلب

مباحث عمومی در متلب

seveو load کردن متغیرها در متلب گاهی پیش می آید که در متلب، یک یا چند برنامه را اجرا می کنید و حاصل اجرای این برنامه ها، متغیرهایی هستند که در متلب تعریف شده اند و می خواهید که در آینده، از این متغیرها استفاده کنید. اگر پنجره متلب را ببندید، تمامی متغیرهای تعریف شده […]

آموزش متلب

دستورmlock در متلب

جلوگیری از پاک (Clear) شدن توابع (Function) از حافظه (Memory) (جلوگیری از عملکرد دستور clear برای آنها)، با دستور mlock ، در متلب (MATLAB) هنگامی که از یک تابع (Function) در کدهای برنامه متلب (MATLAB) خود استفاده می کنیم، آن تابع (Function) در حافظه (Memory) قرار می گیرد و زمانی که از دستور clear استفاده […]

آموزش متلب

ساخت ماتریس پاسکال در متلب

ساخت ماتریس پاسکال (Pascal) درجه n ، با دستور pascal ، در متلب (MATLAB) دستور pascal در متلب (MATLAB)، برای ساخت ماتریس پاسکال (Pascal) درجه n به کار می رود. دستور pascal به 3 صورت زیر کدنویسی می شود : 1- یک ماتریس متقارن (symmetric matrix) ، که با کد زیر ساخته می شود : […]

آموزش متلب

GUI و واسطه ها گرافیتی در متلب

GUI و واسطه ها گرافیتی در متلب نمایش پنجره اعلام صبر کردن کاربر تا زمان پایان محاسبات (به همراه نمایش میزان پیشرفت محاسبات) (Wait Bar Dialog Box)، با دستور waitbar ، در متلب (MATLAB) فرض کنید در برنامه متلبی (MATLAB) که می نویسیم، بخشی از برنامه دارای محاسبات زمان بر می باشد و بنابراین باید […]

آموزش متلب

سنجش میزان پیشرفت اجرای برنامه در متلب

ساخت ProgressBar برای نمایش میزان پیشرفت اجرای برنامه، در متلب حتما تاکنون هنگام نصب نرم افزارهای مختلف، مشاهده کرده اید که یک ProgressBar به کاربر نمایش داده می شود تا میزان پیشرفت نصب برنامه را به صورت گرافیکی ببیند. در این مبحث قصد داریم که چگونگی ساخت یک ProgressBar برای نمایش میزان پیشرفت اجرا شدن […]

آموزش متلب

دستور eomday متلب

به دست آوردن شماره آخرین روز از ماه (Month) (تشخیص چند روزه بودن یک ماه خاص)، با دستور eomday ، در متلب (MATLAB) دستور eomday در متلب (MATLAB)، برای به دست آوردن شماره آخرین روز از ماه (Month) به کار می رود، به این صورت که شماره سال (Year) و شماره ماه (Month) مورد نظرمان […]

آموزش متلب

دستور clockدر متلب

محاسبه فاصله زمانی بین دو زمان مختلف (زمان ها به صورت بردار تاریخ (Date Vector) (مشابه بردار به دست آمده از دستور clock))، با دستور etime ، در متلب (MATLAB) همان طور که می دانید، دستور clock در متلب (MATLAB)، یک بردار تاریخ (Date Vector) را به شکل کلی زیر برمی گرداند : T = […]

آموزش متلب

نمایش تاریخ و ساعت در متلب

نمایش تاریخ و ساعت در متلب معمولا در برنامه های کاربردی که با متلب می نویسیم، پیش می آید که بخواهیم روز و یا ساعت اجرای برنامه را بدانیم. مثلا اگر بخواهیم با متلب، یک برنامه جعبه لایتنر بنویسیم، باید بدانیم که هر فلش کارت، آخرین بار در چه روزی مشاهده شده است. متلب برای […]

آموزش متلب

خواندن اطلاعات یک فایل متنی از یک خط مشخص به بعد ، در متلب

خواندن اطلاعات یک فایل متنی، از یک خط مشخص به بعد، در متلب معمولا در فایل های متنی، قبل از ذخیره اطلاعات اصلی، چند خط توضیحات نوشته می شود تا افرادی که بعدا فایل را استفاده می کنند، ساختار آن را متوجه بشوند (به این خطوط، header گفته می شود). بنابراین هنگامی که می خواهیم […]