آکادمی سیم پاور

نشانگر وضعیت ups و نحوه کار اینورتر

نشانگر وضعیت ups و نحوه کار اینورتر

خروجیها:

خروجیها عبارت ازپریزهایی هستند که وسایلی که قراراست توسط ups مورد حفاظتقرارگیرند به آنها وصل میشوند. تعداد پریزهای خروجی ups عمدتاً به قدرت وهمچنینقیمت آن بستگی دارد. معمولاً ups های ارزانترخروجی های کمتری دارند .

Ups های بزرگتروگرانترمعمولاً میتوانند 6 خروجی ویابیشتر داشته باشند. انرژی
خروجی ها توسط کلید اصلی ups کنترل میشود .اکثر ups های ارزان قیمت خروجی هایی نظیرپریزهای برق شهردارند که میتوانندوسایل استاندارد را پوشش دهند ولی ups های بزرگتردارای خروجی های غیراستانداردبرای اتصال وسایلی هستند که جریان بیشتری میکشند .

برخی از یوپی اس هایبهترساختارقابل تنظیمی برای خروجیهایشان دارند وباجابجایی یک صفحه یا قسمتدیگری از ups میتوان نوعی ازخروجی را به نوع دیگری تبدیل کرد .

بعضی ازوسایل هستند که همراه کامپیوتراستفاده میشوند اما نیازی به حفاظت توسط
ups ندارند بعنوان مثال هیچ نیازی به اتصال پرینتر، اسکنرودیگرتجهیزات خارجی به
ups نیست .

پرینترهای لیزری به تنهایی انرژی زیادی مصرف میکنند و هرگزنباید بهs ای کمتراز1400 ولت آمپروصل گردند. وصل کردن وسایل جانبی غیر ضروری بهups فقط اندازه قدرت موردنیازبرای ups را بالا میبرد وزمان مفید عملکرد تجهیزاتمورد نیازتان را کاهش خواهد داد.

Ups

ازآنجاییکه این وسایل نیازبه حفاظت درقبال پارازیت خط وولتاژهای اضافی دارند ، به ناچارنیازمند محدود کننده های ولتاژبرای خودشان میباشند که اسباب دردسررا فراهم میسازد. به همین دلیل بسیاری از ups ها دارای خروجی های فرعی هستند. سیم کشی این خروجی ها بگونه ایست که فیلترشده ومقیدشده اند ولی توسط اینورترو باتری تغذیه نمیشوند .Ups های پیشرفته ترشامل حفاظت (فیلترومحدود کننده ولتاژهای گذرا) برای مودم واتصالات شبکه ای نیز میباشند و کابلRS232 که یک وسیله ارتباطی استاندارد است وظیفه تبادل اطلاعات به کامپیوتررا بعهده دارد.

نشانگرهای وضعیت :

اکثرups ها دارای انواع مختلفی ازنشانگرها هستند که وضعیت ups را درهرلحظه نشان
میدهند. این نشانگرها معمولاً به دودسته تقسیم میشوند :

نشانگرهای دیداری (معمولاًLED )

نشانگرهای دیداری (معمولاًLED ) که وضعیت عمومی ups مانند شرایط بروزمشکل رانشان میدهند. نشانگرهای شنیداری که بعضاً به آنها “آلارم” گفته میشود ومشخصاًبرای جلب توجه به مشکلات پیش آمده بکارمیروند. تعداد دقیق ونوع این نشانگرهابرای مدلهای مختلف ups متفاوت است. مدلهای گرانترمعمولاً تعداد بیشتری ازهرنوعنشانگردارند.همیشه دفترچه راهنمای دستگاه را برای جزئیات بیشترمطالعه کنید

نشانگرهای متداولی که معمولاً در یک ups میبینید به شرح زیر میباشند:                      ( By pass) نشانگرفرعی
یک LED است که وقتی دستگاه درحالت Bypass عمل میکند روشن است. برای یک
standby ups یا Line-interactive ups ، این چراغ درحالت عادی کارups روشن
است.

 Inverter

یک LED است که وقتی اینورتر کارمیکند، روشن است. دراینحالت LED مربوط به
Bypass خاموش میباشد

power2.ir,proje347.pdf006272

شکل 34 -2 : طرز کار اینورتر bridge
´Bridge اینورتر کار طرز – 6 -3-2

شکل 34-2 دو بخش قدرت اینورتر را نشان میدهد که در یک فاز خروجی عمل کرده و ازطریق یک ترانس به یکدیگر متصل شده اند، اینورتر بخش A شامل ترانزیستورTR1/TR2و اینورتر بخش B شامل ترانزیستورهای TR3/TR4 می باشد.

همانطور کهقبلا توضیح داده شد، سیگنالهای راه انداز هر جفت ترانزیستور در یک بخش اینورترهمواره در فاز مخالف یکدیگر هستند. شکل 34 -2نیز نشان میدهد که ولتاژ مربوط بهاین سیگنالها در دو بخش اینورتر در فاز مخالف قرار دارند، به عبارت دیگر سیگنالهایراه انداز دو ترانزیستور بلوک TR1)A)و بلوک TR3)B)ولتاژ مخالف دارند و این درحالت سیگنالهای دو ترانزیستور دیگر (TR2&TR4)نیز مشاهده می شود.

در یکلحظه از زمان که در دیاگرام چپ تصویر 35-2 مشخص شده است، هر دو ترانزیستورTR1 و TR4 روشن و TR2و TR3خاموش هستند. بدین ترتیب سمت چپ مدار ازطریق سیم پیچ اولیه ترانس خروجی به ولتاژ dc busbar مثبت و سمت راست نیز بهولتاژbusbar منفی وصل شده و جریان در سیم پیچ اولیه در جهت A به B برقرارمیگردد. البته ممکن است در نگاه اول چنین به نظر آید که با ایجاد اتصال کوتاه در دوسر dc busbar جریان بر قرار شده در ترانس با امپدانس سیم پیچ اولیه محدود میشود – که این امپدانس شامل امپدانس خود ترانس به همراه امپدانس انعکاسی بار وفیلتر خروجی می باشد.

power2.ir,proje347.pdf006273

شکل 35-2

عملکرد اینورتر Bridge

زمانی که روشهای کنترل الکترونیکی (سیگنالهای راه انداز) برعکس حالت قبل اعمالشوند، ترانزیستورهای TR1 و TR4 خاموش شده و TR2و TR3 روشن می شوند. اینعمل باعث معکوس شدن پلاریته خروجی دو سر اولیه ترانس می شود، همانطور که درنمودار راست شکل 35-2مشاهده می کنید، جریان در جهت B به A برقرار می شود .

بنابراین با کنترل ترتیب سوئیچینگ هر دو بخش اینورتر، امکان تغییر جهت جریانگذرنده از اولیه ترانس به وجود می آید، این تغییر جهت سبب القاء یک جریان متناوبدر ثانویه ترانس شده و ولتاژ متناوب در آن تولید می کند. ترانس خروجی عملا یکترانس افزاینده است و ولتاژ ثانویه آن به منزله ولتاژ خروجی یو پی اس می باشد .

شکل 36-2 یک مقایسه کلی را بین جریان برقرار شده در مدار خروجی بخش فاز R دو
اینورتر ‘bridge’یا ‘ single –ended’نشان میدهد. در مدار single –ended’‘(دیاگرام چپ) سیم پیچهای اولیه ترانس به صورت مثلثی (delta) بسته شده اند وجریان تولید شده توسط یک بخش اینورتر همواره بین دو سیم پیچ تقسیم می شود .

در مدار ‘ double –ended’ سیم پیچ اولیه ترانس خروجی بطور جداگانه بین قدرت
اصلی و کمکی مربوط به فاز قرار گرفته است و عملا مانند سه سیم پیچی تک فاز عمل
می کنند. بنابراین جریان کاملا” از هر سیم پیچ بطور جداگانه عبور می کند. توان

power2.ir,proje347.pdf006274

‘ 3ended√ برابر بیشتر از توانی است که توسط یک اینورتر ‘ single –ended’ تولید
می شود. این رابطه بین یک سیستم تکفاز و سه فاز نیز وجود دارد.

شکل 36-2 : مقایسه دو مدار قدرت خروجی

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *