پردازش تصویر

تثبيت تصوير در پردازش تصویر matlab

تثبيت تصوير

 

تعريف تثبيت تصوير : قرار دادن چند تصوير مختلف اما مربوط به يك صحنه روي هم طوري كه اشياء يكسان و مشترك در تصاوير روي هم بيفتند.

اهميت تثبيت تصوير : تثبيت تصوير معمولاً يك مرحلهي مقدماتي در برخي فرآيندهاي پردازش تصوير است. انتخاب

از بين چند تصويري كه قصد تثبيت آنها را داريم، معمولاً يكي به عنوان تصوير پايه يا تصوير مرجع انتخاب ميشود تا ديگر تصاوير با آن مقايسه شوند. هدف از تثبيت تصوير انجام يك تبديل مناسب است طوري كه تصاوير ورودي به طور «مناسب» روي تصوير مرجع قرار بگيرند.

مهمترين مرحله از مراحل تثبيت تصوير، تعيين پارامترهاي تبديل مناسب است. براي تعيين پارامترهاي تبديل، شما بايد يك سري جفت نقاط را در تصوير مرجع و تصوير ورودي مشخص (و در صورت لزوم تصحيح)  كنيد. اين جفت نقاط مربوط به ويژگيها و یا محل های مشترك در دو تصوير ميباشند. حال با مقايسه و تطابق نقاط (و يا به اصطلاح نگاشت نقطه) ميتوان تبديل مناسب را يافت.

توجه كنيد كه ممكن است لازم باشد شما عمليات فوقالذكر را چندين بار تكرار و تبديلهاي مختلفي را بررسي و ارزيابي كنيد تا به نتيجهي مطلوب دست بيابيد. در برخي مواقع شما بايد با انجام مكرر تثبيت تصوير، ابتدا اعوجاجات (يا ناهمسانيهاي) عمده ، و سپس اعوجاجات جزئي و كوچك را حذف كنيد.  شكل زير مراحل مختلف و متداول عمليات تثبيت تصوير را نشان ميدهد.

مثال : تثبيت تصوير نسبت به تصوير هوايي تصحيح شده
تصاوير عكسبرداري هوايي بدليل كروي بودن سطح زمين شامل اعوجاجاتي در راستاي y و x مي باشند. اگر اين اعوجاجات از تصاوير عكسبرداري هوايي حذف شوند، تصوير حاصل را تصوير هوايي تصحيح شده مي نامند. در اين مثال بين يك تصوير عكسبرداري هوايي و يك تصوير هوايي تصحيح شده، عمل تثبيت انجام مي شود.

658

نویسنده: دکتر هادی گرایلو

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *