آموزش متلب

رسم نمودار در متلب

رسم نمودار در متلب

یک سطح در متلب توسط مختصات Z مرتبط با مجموعه ای از مختصات (x، y) تعریف شده است. به عنوان مثال، فرض کنید ما یک مجموعه ای از مختصات (x، y) را داریم:

نقاط می تواند به صورت (x,y) های جفت رسم شود.

(x,y) های جفت می تواند به صورت مجزا در ماتریس های جداگانه نوشته شود:

ماتریس x در امتداد سطون و ماتریس y در امتداد ردیف با یکدیگر متفاوتند. ما می توانیم صفحه z را به صورت زیر تعریف کنیم:

 

 

که در آن z فاصله (x,y) از  مبدا مختصات است. برای محاسبه z  ابتدا باید ماتریس های x و y در برنامه متلب تعریف کنیم. ما با استفاده از تابع meshgrid شروع می کنیم.

 

>> [x,y] = meshgrid(1:4)

x =

     1     2     3     4

     1     2     3     4

     1     2     3     4

     1     2     3     4

y =

     1     1     1     1

     2     2     2     2

     3     3     3     3

     4     4     4     4

 

حال ما می توانیم به راحتی با تبدیل معادله فاصله ها با توجه به فرمول فوق z را بدست آورد. برای جذر گیری از تابع sqrt استفاده می کنیم.

>> z = sqrt (x.^2 + y.^2)

z =

    1.4142    2.2361    3.1623    4.1231

    2.2361    2.8284    3.6056    4.4721

    3.1623    3.6056    4.2426    5.0000

    4.1231    4.4721    5.0000    5.6569

 

ما می توانیم  صفحه z را به عنوان یک تابعی از  x و y ترسیم کنیم:

>> mesh(x,y,z)

 

ما می توانیم با افزایش ورودی ها در تابع meshgrid در دامنه محاسباتمان را گسترش دهیم. بهتر است در انتهای خط فرمان از علامت ; (سیمیکلون) استفاده کنیم تا غرق اعداد نشویم.  برای مثال:

>> clear , close all

>> [x,y]=meshgrid(-10:10);

>> z=sqrt(x.^2+y.^2);

>> mesh(x,y,z)

تصویر یک مخروط معکوس که راس آن در نقطه (0,0,0) می باشد.

 

یک سطح بسیار جالب و جذاب

در متلب فرمول بالا را باید به صورت زیر وارد کنید:

>> z = 3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2) – (y+1).^2) …

– 10*(x/5 – x.^3 – y.^5).*exp(-x.^2-y.^2) …

– 1/3*exp(-(x+1).^2 – y.^2);

اما لازم نیست که ما این فرمول را وارد کنیم. چون قبلا در برنامه متلب این فرمول در تابع  peaks تعریف شده است. قبل از ترسیم ما داده ها را تعریف می کنیم و colormap را در حالت خاکستری (gray) قرار می دهیم.

>> [x,y,z] = peaks;

>> colormap(gray)

در زیر 9 روش برای اطلاعات فوق ترسیم و نمایش داده شده:

>> clf

>> plot (z)

 

>> mesh(x,y,z)

>> surf(x,y,z)

>> shading flat

 

>> surfl (x,y,z)

>> shading flat

>> contour(x,y,z)

 

>> imagesc(z)

>> axis xy

>> surfc(x,y,z)

 

>> contourf(x,y,z)

>> plot3(x,y,z,’k’)

>> hold on

>> contour3(x,y,z,’k’)

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *