سایر

مزایای استفاده از لامپهای LED

مزایای استفاده از لامپهای LED
در واقع هدف اصلی ما از این بحث پاسخ به این سئوال است کهاستفاده از لامپهای
LED نسبت به سایر لامپهای موجود در بازار،چه مزایایی در بر دارد؟
تعدادی از مزیتهای عمده لامپهای LED نسبت به سایر لامپها بشرح ذیل ارائه
می گردد :
1. بازده:
در حال حاضر لامپهای LED بازدهای بین 20 تا 40 لومن بروات دارند. این مقدار
برای لامپهای التهابی12 تا 15 لومن بروات، برای لامپهای کممصرف 35 تا 60 لومن
بروات و برای لامپهای بخار سدیم 100 لومن بر وات میباشد.مشاهده می دشو که
ظاهراً لامپهای LED برتری خاصی نسبت به لامپهای کممصرف و یا بخار سدیم
ندارند ؛ اما نکتهای که باعث تمایز و برتری بازده لامپهای LED نسبت به سایرین
میشود این است که نور تولید شده توسط اهآن در تمام فضا پراکنده نمیشود و نیز

شامل پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز نیست و این موضوع باعث میشود که شدت
نور آنها در فضای مورد نظر، نسبت به سایرین بیشتر باشد. این مزیت، باعث می
شود که لامپهای LEDدر اماکن مختلفی که نیاز به رنو متمرکز دارند،مانند
فعالیتهای ابزار دقیق در صنایع، شرکتها و ادارات، کاربرد بیشتری داشته باشد که
این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است:

2016-01-03 10_51_17-power2.ir,proje341.pdf - Iron

علاوه بر موارد فوق می توان برای نیازهای مختلف خود،نور مورد نیاز را،نه کمتر و نه
بیشتر، بوسیله لامپهای LED تأمین نمو .د این در حالیست که بعلت مشکلات
متعدد، لامپهای قدیمی را نمیتوان با هر توان دلخواه تولید کرد و معمولاً دارای
استانداردهای خاصی میباشند و نور آنها نیز مانند لامپهای LED قابل تنظیم
نیست.

2. قابلیت اطمینان بالا:

فرض کنید که احتمال از کار افتادن یک LED در ساعات 1 تا 5000 عمر آن،برابر با
0/002 باشد و اگر یک لامپ LED با 500 عدد LEDرا در نظر بگیریم و زمان
تعویض این لامپ را منوط به از کار افتادن 200 عدد LED آن بدانیم آنگاه احتمال
تعویض این لامپ در زمان 1 تا 5000 ساعت،برابر است با 0/002 به توان 200 که
تقریباً برابر با صفر میباشد.
،لذا زمانی که یک لامپ LED در شرایط استاندارد بکار گرفته شود میتوان مطمئن
بود که تا سالها نیازی به تعویض آن نخواهد بود. به همین علت در حال حاضر کلیه
لامپهای LED،از سوی تولید کنندگان خارج از کشور،تا مدت5 سال تضمین میشوند
و این شرکتها متعهد هستند که در صورت بروز هر گونه خرابی در هر نقطه
دنیا،بدون دریافت هیچ هزینهای،محصولات خود را جایگزین نمایند.
3. عمر مفید بالا:
تا پیش از ظهور لامپهای LED،بالاترین عمرثبت شده برای منابع روشنایی،در حدود
5000 ساعت بوده استکه این مقدار با کمترین طول عمر متصور برای LEDها قابل
مقایسه نمیبا .شد
معمولاً هر زمان که از یک خیابان عبور میکنید، یک یا چند عدد از لامپهای روشنایی
خاموش هستند و در روز بعد مأموران آنها را جایگزین میکنند که این امر مستلزم

صرف وقت و هزینه بسیار زیادی میباشد. لیکن با جایگزینی لامپهای LED به جای
اهآن ،میتوان تا میزان زیادی در این هزینهها صرفهجویی نمود.
4. عدم وجود پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز:
همواره نوری که توسط منابع روشنایی تولید میشده،با پرتوهای فرابنفش و
مادونقرمز همراه بوده است لیکناین پرتوها در حوزه بینایی ما قرار نداشته و
کاربردی بمنظور تأمین روشنایی ندارند و علاوهبراین، برای انسان مضر هستند
تاجائیکه دانشمندان، زنان را از قرار گرفتن در زیر نور لامپهای مهتابی و کم مصرف
منع کردهاند، زیرا بر اساس نتایج آخرین تحقیقات، لامپهای مذکور میزان زیادیپرتو
فرابنفش را از خود منتشر می نمایند و این در حالیست که تأثیر پرتوهای فرابنفش بر
مبتلا شدن به سرطان پوست،سالها پیش به اثبات رسیده است.
5. به کارگیری با ولتاژهای بسیار پایین:
ولتاژ مورد استفاده لامپهای LED میتواند بسیار پایین باشد و جالب است که
لامپهای LED با مقدار ناچیزی از ولتاژ نامی خود نیز به نورافشانی خواه دن پرداخت و
میتوان آنها را با ضعیفترین و کوچکترین باطریها تغذیه نمود.بنابراین میتوان
بسیاری از سیستمهای روشنایی صنایع، ساختمانها و حتی معابر را بدون نیاز به اتصال
به شبکه سراسری، توسط باطریها و پیلهای جریان مستقیم تغذیه نمود که مشکل

پیک و دره بار شبکه را ات حدودی مرتفع می نماید و هزینه احداث تأسیسات انتقال
برق در اماکن صعبالعبور و فواصل بالا را کاهش خواهد .داد

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *