آموزش متلب

آموزش خواندن مقادیر عددی از روی نمودارها در متلب

آموزش خواندن مقادیر عددی از روی نمودارها: ginput

آموزش خواندن مقادیر عددی از روی نمودارها در متلب

سایت سیم پاورقابلیت ثبت مختصات (x,y)را بطور مستقیم از یک نمودار با دستور ginputفراهم می کند. این تابع می تواند به طور مستقیم در پنجره فرمان سایت سیم پاوریا در یک فایل اسکریپت نوشته شود.کاربرد این

دستور را با یک اسکریپت بر اساس تابعDampsinewaveایجاد شده در قسمت ۳-۱۲-۵ نشان می دهیم. هدف، تعیین دوره ؟ (damp) از یک نمودار با استفاده از میانگین چندین دادهخوانده شده از قسمت دامنه ماکزیمم نسبی و از

میانگین چندین داده خوانده شده از صفرهای تابع است.این مقادیر میانگین بامقدار بدست آمده دوره Tاز رابطه زیر مقایسه می شوند.

که  ضریب دمپینگ بی بعد است. تابع بکار رفته عبارت است از :

آموزش خواندن مقادیر عددی از روی نمودارها در متلب

که x و y هریک بردار مقادیر مطابق با مختصات مکان نما روی شکل در موقعیتی که کلید سمت چپ موس فشرده می شود، می باشند.موقعیت مکان نما می تواند دفعات زیادی تعیین شود تا موقعیت مناسب حاصل گردد . بعد از اینکه آخرین نقطه ثبت شد، Enterکنید . برای داشتن رزولوشن بهتر هنگامیکه از این روش استفاده می شود، می بایست پنجره شکل را قبل از شروع فرآیند بزرگتر نمود.

اگر  و  باشد ، آنگاه فایل اسکریپت عبارت است از:

اگر پنج نقطه داده از نقاط صفر نمودار جمع آوری گردد، با اجرای اسکریپت نتیجه زیر حاصل می شود.

۴۴

؟ که پنج نقطه داده از ماکزیمم محلی حاصل شود، نتیجه بصورت زیر می باشد:

آموزش خواندن مقادیر عددی از روی نمودارها در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *