آموزش متلب

شبیه سازی DFIG با ذرات متراکم یا PSO

مدل پیاده سازی شده به صورت زیر می باشد: که تشکیل شده از یک سیستم RN می باشد. و یک سیستم سه فاز که متصل به شبکه ما می باشد. شبکه در عکس زیر نمایش داده شده است: پس از سیستم RN به سیستم یکسو ساز یا یکسو کننده که back to back با inverter […]

آموزش متلب

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب ماکزیمم تنش برشی اصلی بدون بعد   در یک تیر مستطیلی در معرض پیچش T از رابطه زیر بدست می آید. 77 آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب J ثابت پیچش ،   می باشد. سطح + را برای b/a=1 ایجاد کنید، یک قسمت برشی مربع و در یک […]

آموزش متلب

تمرین و پاسخ غشای مربعی محدود شده با استفاده از مد در متلب

تمرین و پاسخ غشای مربعی محدود شده با استفاده از مد در متلب شکل مدهای زیر و طرح های آنها را برای یک غشای مربعی محدود شده روی مرز خارجی آن با استفاده از نقطه ی شبکه در هر جهت برای   و   رسم کنید. ؟؟-7 میانگین عدد Nasselt برای جریان مغشوش روی یک صفحه بطول […]

آموزش متلب

تمرین رسم سطوح با کفیت بالا با استفاده از دستور rotate3d در متلب

تمرین رسم سطوح با کفیت بالا با استفاده از دستور rotate3d در متلب سطوح زیر را رسم کنید و برای بهتر دیدن انها از دستور rotate3d استفاده کنید. 7-4 شکل های مد یک صفحه دایروی که در طول مرز خارجی خود r=b بسته شده عبارت است از: که m=0,1,2,… ، Jm(x) تابع بسل نوع اول […]

آموزش متلب

تمرین رسم سطوح با استفاده از بردار انتقال ها در متلب

تمرین رسم سطوح با استفاده از بردار انتقال ها در متلب سطوح اجسام زیر را رسم کنید . از شکل برداری انتقال مختصات   ،  یا  در (a) تا (f) ، r (یا a و یا b) به طول 10 و θ به طول 22 استفاده کنید. تمرین (g) به meshgrid نیاز دارد.تمام این اشکال به […]

آموزش متلب

تمرین رسم منحنی با استفاده از تابع axis equal در متلب

تمرین رسم منحنی با استفاده از تابع axis equal در متلب منحنی و در سایت سیم پاور های سه بعدی زیر را رسم کنید. از تابع axis equal استفاده کنید. مارپیچ استوانه ای موج سینوسی روی استوانه تمرین رسم منحنی با استفاده از تابع axis equal در متلب موج سینوسی روی کره مارپیچ (toroidal) تمرین […]

آموزش متلب

آموزش کامل ایجاد جعبه در متلب

آموزش کامل ایجاد جعبه در متلب ایجاد جعبه ها ؟؟ با استفاده از مثال 7-2 جعبه هایی را ایجاد می کنیم که ابعاد آنها Lx× Ly×Lzباشد . با مراجعه به شکل 7-1 می بینیم که جعبه ها متشکل از ۶ صفحه هستند که هر کدام دارای مجموعه نقاط مشخص شده زیر می باشند: طرح عمود […]

آموزش متلب

شرح کامل ایجاد صفحه در متلب

شرح کامل ایجاد صفحه در متلب ایجاد صفحه هنگامیکه سه نقطهدر فضا مانند،   مشخص شوند ، عبارت پارامتری صفحه ای که این سه نقطه را در بر داشته باشد عبارت است از: می باشد.پس: شرح کامل ایجاد صفحه در متلب فرض شود که می توان با استفاده از یک شبکه قطعات 5×5 یک صفحه را […]

آموزش متلب

آموزش رسم سطوح چندگانه در متلب

آموزش رسم سطوح چندگانه در متلب سطوح چندگانه روی یک شکل راهم میتوان ایجاد کرد. سطح زیر را در نظر بگیرید: می باشد . فرض کنید این سطح با دو دیسک موازی به شعاع ۱که در موقعیت++ قرار دارند، متقاطع باشد. فایل اسکریپتی که این سطح را ایجاد می کندعبارت است از: آموزش رسم سطوح […]

آموزش متلب

آموزش دستور grid off در متلب

آموزش دستور grid off در متلب دستور grid off ، شبکه خطوط را در این شکل ها حذف می کند.برای برگرداندن این خطوط می توان از دستور grid offاستفاده کرد. علاوه بر این، می توان با استفاده از دستور box on یک جعبه در اطراف شکل ایجاد کرد.بنابراین شکل ۶-۷ را با برداشتن خطوط شبکه […]