رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب :
رسم شکل در متلب

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب :

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب : چنانچه یک ماتریس دو بعدی داشته باشیم و بخواهیم توسط یک شکل سه بعدی، مقادیر عناصر آن را ببینیم، می توانیم از دستور surf در متلب استفاده کنیم. دستور surf ، مقادیر ماتریس را به صورت یک سطح […]

آموزش متلب کلید

محاسبه اشتراک عناصر دو بردار متلب

محاسبه اشتراک عناصر دو بردار متلب (دو مجموعه) با دستور intersect در متلب : چنانچه بخواهیم دو بردار را به صورت دو مجموعه در نظر بگیریم و اشتراک عناصر آنها را محاسبه کنیم، باید دستور intersect در متلب را به کار ببریم. به مثال زیر توجه کنید : مثال : A=[1 2 3 4] B=[2 […]

آموزش سیمولینک (مجتبی آیتی نیا)
آموزش متلب کلید

اتصال ماتریس ها و تشخیص عناصر صفر

تشخیص عناصر صفر یا غیرصفر یک ماتریس و تعداد آنها : گاهی نیاز داریم که بدانیم چه عناصری از یک ماتریس برابر صفر هستند یا خیر و همچنین ممکن است بخواهیم تعداد عناصر صفر یا غیرصفر ماتریس و موقعیت آنها را بدانیم. در ادامه دستوراتی را برای این منظور معرفی می کنیم. تعیین تعداد عناصر […]

نمادهای پرکاربرد در متلب 4
آموزش متلب کلید

تغییر اندازه (ابعاد) یک ماتریس در متلب

تغییر اندازه (ابعاد) یک ماتریس با دستور reshape در متلب : فرض کنید ماتریسی داشته باشیم که بخواهیم اندازه (ابعاد) آن را تغییر دهیم، برای این منظور، می توانیم از دستور reshape در متلب، استفاده کنیم. البته باید دقت داشته باشیم که تعداد عناصر ماتریس اولیه و تعداد عناصر ماتریسی که ساخته می شود، باید […]

نمادهای پرکاربرد در متلب 5
آموزش متلب کلید

نمادهای پرکاربرد در متلب

نمادهای پرکاربرد در متلب در نرم افزار متلب، برای برخی مقادیر که معمولا پرکاربرد می باشند، نمادهایی منحصر به فرد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، برای عدد مشهور ((پی)) که در ریاضیات بسیار به کار می رود، نماد pi انتخاب شده است. به مثال زیر توجه کنید : مثال :   A=pi […]