اعمال ریاضیات در متلب
آموزش متلب کلید

اعمال ریاضیات در متلب

مشتق گیری از عبارت های سمبلیک با دستور diff : معمولا در ریاضیات بسیار پیش می آید که بخواهیم مشتق عبارتی را محاسبه نماییم. در متلب برای آنکه بتوانیم از عبارتی مشتق بگیریم، ابتدا باید متغیرهای به کار رفته در آن عبارت را با دستور syms به صورت سمبلیک تعریف کنیم. سپس با دستور diff […]

حل معادلات  ریاضی در متلب
آموزش متلب کلید

حل معادلات ریاضی در متلب

حل معادلات در متلب : در متلب، می توان با دو دستور solve یا fzero ، معادلات شامل متغیرها را حل نمود. دستور solve :   دستور solve در متلب، برای حل معادلات چندجمله ای به کار می رود. مثال :   solve(‘x^2-2*x-4=0’) نتیجه :   ans = 5^(1/2) + 1 1 – 5^(1/2) دقت […]

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره متلب

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره شکل (با ثابت بودن پنجره شکل و محورهای مختصات)، توسط موس، با دستور pan در متلب : با استفاده از دستور pan ، می توانیم این امکان را به وجود بیاوریم که ضمن ثابت بودن پنجره شکل و محورهای مختصات شکل، با موس، شکل را […]

متن در شکل های متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

متن در شکل های متلب

تعیین عنوان برای محورهای عمودی و افقی شکل با دستور xlabel و دستور ylabel : همان طور که می دانید، در نرم افزار متلب، دستورات مختلفی همچون plot و ezplot برای ترسیم شکل و منحنی ها به کار می روند. این دستورات، به محورهای افقی و عمودی، یا عنوان اختصاص نمی دهند و یا اگر […]

تنظیمات شکل در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

تنظیمات شکل در متلب

سایه زدن برای خط رسم شده در یک منحنی، با دستور surface در متلب : با استفاده از دستور surface می توانیم برای خط رسم شده در یک منحنی، سایه ایجاد کنیم (این مورد، می تواند یکی از کاربردهای دستور surface باشد). به مثال زیر توجه کنید : مثال :   clc clear all close […]

رسم شکل های هندسی ساده
آموزش متلب رسم شکل در متلب کلید

رسم شکل های هندسی ساده

رسم یک یا چند نقطه در متلب : برای رسم یک یا چند نقطه در متلب، باید از دستور plot استفاده کنیم (دستور plot ، هم می تواند خط رسم کند و هم می تواند نقاط گسسته رسم کند). دستور plot علاوه بر این که می تواند برای رسم منحنی های مختلف به کار رود، […]

آموزش متلب کلید

تشخیص وجود یک عدد در یک ماتریس

تشخیص عناصری از یک ماتریس که در شرط خاصی صدق می کنند و موقعیت آن عناصر در ماتریس، با دستور find در متلب : دستور find در متلب، برای موارد مختلفی می تواند به کار رود. یکی از این موارد، تشخیص عناصری از یک ماتریس است که در شرط خاصی صدق می کنند. همچنین دستور […]

آموزش متلب کلید

محاسبه اشتراک عناصر دو بردار متلب

محاسبه اشتراک عناصر دو بردار متلب (دو مجموعه) با دستور intersect در متلب : چنانچه بخواهیم دو بردار را به صورت دو مجموعه در نظر بگیریم و اشتراک عناصر آنها را محاسبه کنیم، باید دستور intersect در متلب را به کار ببریم. به مثال زیر توجه کنید : مثال : A=[1 2 3 4] B=[2 […]

آموزش سیمولینک (مجتبی آیتی نیا)
آموزش متلب کلید

اتصال ماتریس ها و تشخیص عناصر صفر

تشخیص عناصر صفر یا غیرصفر یک ماتریس و تعداد آنها : گاهی نیاز داریم که بدانیم چه عناصری از یک ماتریس برابر صفر هستند یا خیر و همچنین ممکن است بخواهیم تعداد عناصر صفر یا غیرصفر ماتریس و موقعیت آنها را بدانیم. در ادامه دستوراتی را برای این منظور معرفی می کنیم. تعیین تعداد عناصر […]

شبکه هوشمند
آموزش متلب کلید

جابجا کردن سطرهای یک ماتریس در متلب

جابجا کردن سطرهای یک ماتریس نسبت به سطر وسط ، با دستور flipud در متلب : از دستور flipud در متلب، برای جابجا کردن سطرهای یک ماتریس نسبت به سطر وسط آن ماتریس، استفاده می شود. بنابراین بالاترین سطر ماتریس به پایین ترین سطر و پایین ترین سطر ماتریس به بالاترین سطر، تبدیل خواهد شد […]