دستور input ساخت فایل exe و مخفی سازی
آموزش متلب ترفند کلید

دستور input ساخت فایل exe و مخفی سازی

دادن مقدار به متغیرها از طریق کیبورد با دستور input در متلب : در متلب، معمولا مقدار متغیرها در همان ابتدای برنامه و با علامت تساوی، تعیین می شود، اما روش دیگری نیز برای اختصاص مقدار به متغیرها وجود دارد و می توان تعیین مقدار به متغیرها را در بین اجرای کدهای برنامه نیز انجام […]

ترفندها  2 Save و load کردن متغیرها در متلب
آموزش متلب ترفند کلید

ترفندها 2 Save و load کردن متغیرها در متلب

گاهی پیش می آید که در متلب، یک یا چند برنامه را اجرا می کنید و حاصل اجرای این برنامه ها، متغیرهایی هستند که در متلب تعریف شده اند و می خواهید که در آینده، از این متغیرها استفاده کنید. اگر پنجره متلب را ببندید، تمامی متغیرهای تعریف شده در آن، پاک می شود، بنابراین […]

رفع مشکلات متلب در ویندوز7
آموزش متلب کلید

error یا خطا در متلب

خطای Matrix dimensions must agree در متلب : خطا Matrix dimensions must agree زمانی نمایش داده می شود که قصد داشته ایم عملیاتی را بر روی دو ماتریس غیر هم اندازه انجام بدهیم، اما آن عملیات نیازمند آن بوده است که اندازه دو ماتریس، برابر باشد. به مثال زیر توجه کنید : مثال :   […]

string ها یا رشته ها در متلب
آموزش متلب ترفند کلید

string ها یا رشته ها در متلب

تقسیم یک رشته (string) به دو رشته مجزا، بر اساس وجود یک علامت یا عبارت جداکننده (delimiter)، با دستور strtok در متلب : با استفاده از دستور strtok در متلب، می توانیم یک رشته (string) را به دو رشته مجزا تبدیل کنیم و این جداسازی، بر اساس وجود یک علامت یا عبارت جداکننده (delimiter) می […]

متغیرها مختلف در متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب کلید

متغیرها مختلف در متلب

تعریف متغیرها در متلب به صورت سمبلیک : وقتی می گوییم در متلب یک متغیر به صورت سمبلیک تعریف شود، منظور این است که عدد خاصی را به آن متغیر نسبت نمی دهیم و تنها با نماد آن سر و کار داریم. در درس ریاضی، بسیاری از معادلات به همین صورت حل می شوند و […]

سنجش اعداد نسبت به یکدیگر در متلب
آموزش متلب کلید

سنجش اعداد نسبت به یکدیگر در متلب

به دست آوردن زاویه فاز (Phase angle) یک عدد، با دستور angle در متلب : با استفاده از دستور angle در متلب، می توانیم زاویه فاز (Phase angle) یک عدد را به دست آوریم. زاویه ای که دستور angle به ما می دهد، در بازه −π تا +π می باشد (بر حسب رادیان). فرض کنید […]

تشخیص اعداد اول متلب و معکوس فوریه
آموزش متلب کلید

تشخیص اعداد اول متلب و معکوس فوریه

تشخیص اعداد اول (prime numbers)، با دستور isprime در متلب : دستور isprime در متلب، برای تشخیص اعداد اول (prime numbers) به کار می رود. دستور isprime ، یک ماتریس را در ورودی خود، دریافت کرده و سپس در خروجی، ماتریسی با همان ابعاد را برمی گرداند که در آن، به ازای عناصری که عدد […]

حل دستگاه چند معادله و چند مجهول  در متلب
آموزش متلب کلید

حل دستگاه چند معادله و چند مجهول در متلب

محاسبه صورت کسر (Numerator) و مخرج کسر (denominator) یک عبارت به صورت جداگانه ، با دستور numden در متلب : با استفاده از دستور numden در متلب، می توانیم صورت کسر (Numerator) و مخرج کسر (denominator) یک عبارت را به صورت جداگانه، محاسبه کنیم و نتیجه هر کدام، یک چندجمله ای با ضرایبی به صورت […]

آموزش سیمولینک (مجتبی آیتی نیا)
آموزش متلب کلید

ضرایب سری فوریه بدون داشتن عبارت تابع متلب

محاسبه ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب، بدون داشتن عبارت تابع و تنها با استفاده از مقادیر گسسته تابع، در متلب : در مبحثی دیگر  چگونگی به دست آوردن ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب را شرح دادیم، اما در آن مبحث، ما عبارت معادل برای تابع را داشتیم، اما گاهی پیش می آید که […]

محاسبه باقیمانده تقسیم متلب
آموزش متلب کلید

محاسبه باقیمانده تقسیم متلب

محاسبه باقیمانده تقسیم با دستور mod در متلب : دستور mod در متلب، برای محاسبه باقیمانده یک تقسیم به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید : مثال :   A=3 B=4 C=mod(B,A) نتیجه :   A = 3 B = 4 C = 1 مشاهده می کنید که دستور mod ، باقیمانده تقسیم […]