ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره متلب

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره شکل (با ثابت بودن پنجره شکل و محورهای مختصات)، توسط موس، با دستور pan در متلب : با استفاده از دستور pan ، می توانیم این امکان را به وجود بیاوریم که ضمن ثابت بودن پنجره شکل و محورهای مختصات شکل، با موس، شکل را […]

تغییر ویژگی های شکل بعد از رسم  در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

تغییر ویژگی های شکل بعد از رسم در متلب

رسم خطوط دلخواه با کلیک های موس بر روی شکل ، با دستور line و دستور ginput : دستور line در متلب، برای رسم یک یا چند خط به کار می رود. اگر این دستور را با دستور ginput به کار ببریم، آنگاه این قابلیت به وجود می آید که شخص کاربر، با کلیک های […]

تغییر ویژگی های شکل رسم شده، در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

تغییر ویژگی های شکل رسم شده، در متلب

تعیین محل نمایش پنجره شکل در صفحه نمایش کامپیوتر، هنگام رسم شکل در متلب : همان طور که می دانید، هنگامی که از یکی از دستورهای رسم شکل در متلب استفاده می کنیم، نرم افزار متلب، یک پنجره شکل را باز کرده و شکل مورد نظر را در آن رسم می کند. در این مواقع، […]

تغییر ویژگی های شکل قبل از ترسیم در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

تغییر ویژگی های شکل قبل از ترسیم در متلب

نمایش مقادیر متناظر با رنگ های به کار رفته در رسم شکل، در کنار شکل، با دستور colorbar در متلب : در برخی از شکل هایی که در متلب رسم می کنیم، مقادیر به صورت رنگ نمایش داده می شوند، یعنی بازه ای از رنگ ها برای نمایش مقادیر به کار می رود، به گونه […]

متن در شکل های متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

متن در شکل های متلب

تعیین عنوان برای محورهای عمودی و افقی شکل با دستور xlabel و دستور ylabel : همان طور که می دانید، در نرم افزار متلب، دستورات مختلفی همچون plot و ezplot برای ترسیم شکل و منحنی ها به کار می روند. این دستورات، به محورهای افقی و عمودی، یا عنوان اختصاص نمی دهند و یا اگر […]

محور های مختصات در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

محور های مختصات در متلب

mehvarmokhtasatمعکوس کردن ترتیب مقادیر نوشته شده بر روی محورهای مختصات، در یک شکل، در متلب : هنگامی که یک شکل را در متلب به طور عادی رسم می کنیم، مقادیر نوشته شده بر روی محورهای مختصات، از کوچک به بزرگ می باشند، اما در مواردی نیاز داریم که این ترتیب برعکس شود و مثلا مقادیر […]

تنظیمات شکل در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

تنظیمات شکل در متلب

سایه زدن برای خط رسم شده در یک منحنی، با دستور surface در متلب : با استفاده از دستور surface می توانیم برای خط رسم شده در یک منحنی، سایه ایجاد کنیم (این مورد، می تواند یکی از کاربردهای دستور surface باشد). به مثال زیر توجه کنید : مثال :   clc clear all close […]

رسم 2 یا چند شکل
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

رسم 2 یا چند شکل

نمایش چندین منحنی در یک شکل : معمولا بسیار پیش می آید که بخواهیم چندین منحنی را در یک شکل نمایش بدهیم تا بتوانیم آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم، اما متلب به هر دستور ترسیم شکل که می رسد، یک پنجره جدید باز کرده و منحنی را در آن نمایش می دهد. برای تغییر […]

هاشور زدن سطح زیر نمودار
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب : با استفاده از دستور fill در متلب، می توانیم بخش های دلخواهی از منحنی های رسم شده را هاشور بزنیم (رنگی کنیم). دستور fill ، در واقع برای کشیدن یک چندضلعی که داخل آن با رنگ خاصی […]

تنظيمات بلوک‌ simulink (مهندس آیتی نیا)
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

ترسیم گرافیکی توابع در متلب

ترسیم گرافیکی توابع در متلب با دستور ezplot : در متلب، با استفاده از دستور ezplot ، می توانیم توابع را به صورت گرافیکی رسم کنیم. تنها کافی است که ابتدا عبارت تابع و سپس محدوده ای که می خواهیم تابع در آن محدوده رسم شود را مشخص کنیم. به مثال زیر توجه کنید : […]