شبکه عصبی در متلب

كاربردهاي شبكه هاي عصبي در پزشكي-2

كاربردهاي شبكه هاي عصبي در پزشكي 5- بويايي الكترونيكي • به طور آزمايشي براي پياده سازي بويايي الكترونيكي استفاده شده اند. • بويايي الكترونيكي ظرفيت زيادي براي برنامه هاي كاربردي در پزشكي ازراه دور دارد. بويايي الكترونيكي ميتواند رايحه را در محيط هاي جراحي متحرك تشخيص دهد. اين بوي تشخيص داده شده به صورت الكترونيكي به قسمت ديگر منتقل […]

شبکه عصبی در متلب

منطق فازي (Fuzzy Logic)

– منطق فازي (Fuzzy Logic) تئوري مجموعه هاي فازي و منطق فازي را اولين بار پرفسور لطفي زاده در سال 1965 معرفي نمود.  منطق فازي به سيستم هايي اشاره دارد كه به جاي مقادير “درست” و “نادرست” كه در محيط هاي ديجيتال طبيعي ترند، مي توانند با سطوح متغير قطعيت كار كنند. تئوري مجموعه هاي فازي مفهوم عضويت […]

شبکه عصبی در متلب

كاربردهاي شبكه هاي عصبي در پزشكي

كاربردهاي شبكه هاي عصبي در پزشكي شبكه هاي عصبي براي مشكلات بيو مديكال برنامه هاي كاربردي گسترده اي در آينده ارائه خواهند كرد و در حال حاضر به طور موفقيت آميز در زمينه هاي مختلف زير به كار رفته اند. • سيستمهاي تشخيص • آناليز هاي شيمي-پزشكي • آناليز تصوير • پيشرفتهاي دارويي 1- سيستمهاي تشخيص به […]

شبکه عصبی در متلب

هوش محاسباتي

هوش محاسباتي هوش مصنوعي پيوندگرا، قواعد از ابتدا در اختيار سيستم قرار نمي گيرد، بلكه سيستم از طريق تجربه، خودش قوانين را استخراج مي كند. شبكه هاي عصبي (Neural Networks) و نيز به كارگيري منطق فازي (Fuzzy Logic) و الگوريتم ژنيتك(GA) كه با استفاده از ايده تكامل دارويني و  انتخاب طبيعي پيشنهاد شده، در اين دسته قرار مي گيرند.   […]

شبکه عصبی در متلب

هوش مصنوعي

هوش مصنوعي هنوز تعريف دقيقي كه مورد قبول همه دانشمندان اين علم باشد براي هوش مصنوعي ارائه نشده است. • هوش مصنوعي عبارت است از مطالعه اين كه چگونه كامپيوترها را مي توان وادار به كارهايي كرد كه در حال حاضر انسان ها آنها را بهتر انجام مي دهند. • هوش مصنوعي، شاخه ايست از علم كامپيوتر كه و […]

شبکه عصبی در متلب

تاریخچه هوش محاسباتی

تاریخچه هوش محاسباتی آلن تورينگ ( 1950 ) يكي از بحث بر انگيزترين پرسش هاي فلسفي تاريخ را پرسيد: – آيا ماشين مي تواند فكر كند؟ – آيا يك كامپيوتر مي تواند بازي تقليد را با موفقيت پشت سر بگذارد؟ • تست تورينگ شما در يك سوي ديوار با سوي ديگر ديوار به صورت نوشتاري صحبت ميكنيد حال […]