متغیرها مختلف در متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب کلید

متغیرها مختلف در متلب

تعریف متغیرها در متلب به صورت سمبلیک : وقتی می گوییم در متلب یک متغیر به صورت سمبلیک تعریف شود، منظور این است که عدد خاصی را به آن متغیر نسبت نمی دهیم و تنها با نماد آن سر و کار داریم. در درس ریاضی، بسیاری از معادلات به همین صورت حل می شوند و […]

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره متلب

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره شکل (با ثابت بودن پنجره شکل و محورهای مختصات)، توسط موس، با دستور pan در متلب : با استفاده از دستور pan ، می توانیم این امکان را به وجود بیاوریم که ضمن ثابت بودن پنجره شکل و محورهای مختصات شکل، با موس، شکل را […]

تغییر ویژگی های شکل بعد از رسم  در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

تغییر ویژگی های شکل بعد از رسم در متلب

رسم خطوط دلخواه با کلیک های موس بر روی شکل ، با دستور line و دستور ginput : دستور line در متلب، برای رسم یک یا چند خط به کار می رود. اگر این دستور را با دستور ginput به کار ببریم، آنگاه این قابلیت به وجود می آید که شخص کاربر، با کلیک های […]

تغییر ویژگی های شکل رسم شده، در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

تغییر ویژگی های شکل رسم شده، در متلب

تعیین محل نمایش پنجره شکل در صفحه نمایش کامپیوتر، هنگام رسم شکل در متلب : همان طور که می دانید، هنگامی که از یکی از دستورهای رسم شکل در متلب استفاده می کنیم، نرم افزار متلب، یک پنجره شکل را باز کرده و شکل مورد نظر را در آن رسم می کند. در این مواقع، […]

تغییر ویژگی های شکل قبل از ترسیم در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

تغییر ویژگی های شکل قبل از ترسیم در متلب

نمایش مقادیر متناظر با رنگ های به کار رفته در رسم شکل، در کنار شکل، با دستور colorbar در متلب : در برخی از شکل هایی که در متلب رسم می کنیم، مقادیر به صورت رنگ نمایش داده می شوند، یعنی بازه ای از رنگ ها برای نمایش مقادیر به کار می رود، به گونه […]

متن در شکل های متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

متن در شکل های متلب

تعیین عنوان برای محورهای عمودی و افقی شکل با دستور xlabel و دستور ylabel : همان طور که می دانید، در نرم افزار متلب، دستورات مختلفی همچون plot و ezplot برای ترسیم شکل و منحنی ها به کار می روند. این دستورات، به محورهای افقی و عمودی، یا عنوان اختصاص نمی دهند و یا اگر […]

محور های مختصات در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب

محور های مختصات در متلب

mehvarmokhtasatمعکوس کردن ترتیب مقادیر نوشته شده بر روی محورهای مختصات، در یک شکل، در متلب : هنگامی که یک شکل را در متلب به طور عادی رسم می کنیم، مقادیر نوشته شده بر روی محورهای مختصات، از کوچک به بزرگ می باشند، اما در مواردی نیاز داریم که این ترتیب برعکس شود و مثلا مقادیر […]

تنظیمات شکل در متلب
آموزش متلب ترفند رسم شکل در متلب شکل دوبعدی در متلب کلید

تنظیمات شکل در متلب

سایه زدن برای خط رسم شده در یک منحنی، با دستور surface در متلب : با استفاده از دستور surface می توانیم برای خط رسم شده در یک منحنی، سایه ایجاد کنیم (این مورد، می تواند یکی از کاربردهای دستور surface باشد). به مثال زیر توجه کنید : مثال :   clc clear all close […]

رسم شکل های هندسی ساده
آموزش متلب رسم شکل در متلب کلید

رسم شکل های هندسی ساده

رسم یک یا چند نقطه در متلب : برای رسم یک یا چند نقطه در متلب، باید از دستور plot استفاده کنیم (دستور plot ، هم می تواند خط رسم کند و هم می تواند نقاط گسسته رسم کند). دستور plot علاوه بر این که می تواند برای رسم منحنی های مختلف به کار رود، […]

نمودار میله ای در متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب

نمودار میله ای در متلب

رسم نمودار میله ای (bar graph) افقی، با دستور barh در متلب : با استفاده از دستور barh در متلب، می توانیم یک نمودار میله ای (bar graph) افقی رسم کنیم. نمودار میله ای افقی را می توانیم به شکل های مختلفی رسم کنیم که در ادامه، خود مثال های نرم افزار متلب را ذکر […]