آکادمی سیم پاور

گام سیزدهم: مرتب سازی آرایه ها

گام سیزدهم: مرتب سازی آرایه ها یک فایل اسکریپت ایجاد نمایید و کد زیر را در آن وارد کنید: v =[2345l2950l9l7]% horizonal vector sort(v)%sorting v m =[264;539;20l]% two dimensional array sort(m,l)% sorting m along the row sort(m,2)% sorting m along the column زمانی که شما فایل را اجرا می کنید، نتیجه زیر نشان داده می […]

آکادمی سیم پاور

گام دوازدهم: آرایه ها در متلب

گام دوازدهم: آرایه ها در متلب در  متلب  همه متغیرها از همه انواع  داده ها آرایه چندبعدی هستند..بردار آرایه یک بعدی است و ماتریس آرایه  دو بعدی است. ما در حال حاضر در مورد بردارها و ماتریس ها بحث می کنیم.در این بخش ، ما درباره آرایه  های چندبعدی بحث می کنیم. اگرچه، قبل ازآن، به […]

آکادمی سیم پاور

گام یازدهم: ماتریس ها در متلب

گام یازدهم: ماتریس ها در متلب   ماتریس ها در متلب یک ماتریس آرایه ای دوبعدی از اعداد است. در متلب، شما یک ماتریس با  وارد کردن عناصر در هر سطر با کاما یا  فضا اعداد معین ایجاد می کنید و  از علامت سمی کالن در  پایان هر سطر استفاده کنید.برای مثال، اجازه دهید  یک […]

آکادمی سیم پاور

گام دهم: بردارها در متلب

 گام دهم: بردارها در متلب بردار آرایه یک بعدی از اعداد است. متلب اجازه ایجاد دو نوع بردار را می دهد: بردارهای سطری بردارهای ستونی بردارهای سطری: بردارهای سطری  با قرار دادن  مجموعه ای از عناصر در براکت های مربعی ایجاد شده اند، با استفاده از کاما یا فضای خالی عناصر را مشخص می کنند. […]

آکادمی سیم پاور

گام نهم: حلقه ها در برنامه نویسی متلب

گام نهم: حلقه ها در برنامه نویسی متلب ممکن است این موقعیت هنگامی وجود داشته باشد که شما نیاز به اجرای یک بلاک  از تعدادی کد  در زمان دارید. عموماً ، عبارات  به ترتیب اجرا می شوند. اولن عبارت در یک تابع نخست لرا می شود، به دنبال آن دومی، زبان های برنامه نویسی ساختار […]

آکادمی سیم پاور

گام هشتم: تصمیم گیری در متلب

گام هشتم: تصمیم گیری در متلب ساخت ساختار تصمیم گیری به یک برنامه نویس خاص نیاز دارد که یک یا چند شرط را توسط برنامه ارزیابی کند،همراه با یک عبارت  یا اگر شرایط تعیین شده درست بود عبارت اجرا می شود و به صورت اختیاری ،اگر عبارات تعیین شده نادرست بودند دستورات دیگر اجرا می […]

آکادمی سیم پاور

گام هفتم: عملگرها در متلب

گام هفتم: عملگرها در متلب عملگر نمادی است که به کامپایلر می گوید که عملیات ریاضی و منطقی خاص را اجرا کند.matlab  در درجه اول برای کار روی تمام ماتریس ها و آرایه ها طراحی شده است.بنابراین،عملگرها در matlab روی هردو ،داده عددی و غیر عددی کار می کنند.matlab  اجازه انواع عملیات ابتدایی زیر را […]

آکادمی سیم پاور

گام ششم: انواع داده ها در متلب

گام ششم: انواع داده ها در متلب matlab به هیچ اعلان نوع یا تعریف بعد نیاز ندارد.زمانیکه matlab  با یک متغیر با نام جدید برخورد می کند ،آن متغیر را ایجاد می کند و فضای مناسبی را به آن اختصاص می دهد.اگر آن متغیر وجود داشته باشد ،در آن صورت matlab  مقدار اصلی را با […]

آکادمی سیم پاور

گام پنجم: ام فایلها

گام پنجم: ام فایلها تا الان ، ما از محیط matlab  برای برنامه نویسی استفاده کرده ایم.اما، matlab همچنین یک زبان برنامه نویسی و همینطور یک محیط محاسباتی تعاملی است. matlab اجازه نوشتن دو نوع فایل برنامه را می دهد: script –  فایل های اسکریپت ،فایل هایی با پسوند .m هستند .در این فایل ها […]

آکادمی سیم پاور

گام چهارم: دستورات ابتدایی متلب

گام چهارم: دستورات ابتدایی متلب matlab  یک برنامه تعاملی برای محاسبات عددی و داده های بصری است .شما می توانید یک دستور را  بوسیله تایپ  آن با عملگر’ <<’  در matlab   در پنجره دستورات وارد نمایید. در این بخش ،ما لیستی از دستورات عمومی که عموما در matlab  9استفاده شده اند را در matlab   فراهم […]