آکادمی سیم پاور آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

آیا میخواهید از اینورتر سه فاز و محاسبه آن بیشتر بدانید؟

با توجه به مباحث گذشته و آموزش اینورتر و عملکرد اینورتر تک فاز امروز در شش دقیقه در مورد اینورتر سه فاز و محاسبه آن بحث خواهیم کرد. اینورتر سه فاز روش مربعی این مزیت را دارد که برای کلیدزنی بسیار ساده است. یک اینورتر سه فاز را در شکل زیر می‌بینید یک ولتاژ dc […]

آکادمی سیم پاور آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

آیا دوست دارید از چگونگی تولید THD در متلب آگاه شوید؟

همانطور که قول دادم در این جلسه بعد از دانستن اطلاعاتی درباره ادوات ،مضرات و محاسبه THDو تولید هارمونیک  آن با استفاده از three phase programable VS از چگونگی تولید THD درمتلب در هشت دقیقه صحبت می کنم. تولید هارمونیک این قسمت مربوط می‌شود به تولید هارمونیک در متلب، بعضاً ما با هارمونیک‌های تولید شده […]

آکادمی سیم پاور

تشخيص لبه در تصاوير ديجيتال با استفاده از تكنيك فازي روش های مختلفی برای لبه یابی وجود دارد که هر کدام از آنها عیوب و مزایای دارند.اما یکی از متدهای لبه یابی که اخیرا توجه بسیاری از محققان در زمینه پردازش تصویر را به خود جلب کرده روش فازی یا…

آکادمی سیم پاور

الگوریتم گرده افشانی گل ها FPA چکیده:الگوریتم گرده افشانی گل ها (Flower Pollination Algorithm) اولین بار توسط فردی به نام Xin-She Yang و در سال 2012 منتشر شد.نویسنده اینطور بیان کرده است: ما برای اولین بار از الگوریتم جدید برای اعتب…

آکادمی سیم پاور

تقسیم کردن (Division) اعداد بر یکدیگر (معادل دستور B.\A)، با دستور ldivide ، در متلب (MATLAB)

تقسیم کردن (Division) اعداد بر یکدیگر (معادل دستور B.\A)، با دستور ldivide ، در متلب (MATLAB) دستور ldivide در متلب (MATLAB)، برای تقسیم کردن (Division) اعداد بر یکدیگر به کار می رود. اگر دستور ldivide را به صورت زیر بنویسیم :   (C = ldivide(B, A آنگاه عملیات تقسیم زیر را اجرا می کند : […]

آکادمی سیم پاور آموزش متلب

تعیین اینکه فایل های حذف (Delete) شده، به پوشه بازیابی (Recycle Folder) منتقل شوند یا خیر (انتخاب بین حذف کامل فایل یا ایجاد امکان برگرداندن فایل، پس از حذف)، با دستور recycle ، در متلب (MATLAB)

تعیین اینکه فایل های حذف (Delete) شده، به پوشه بازیابی (Recycle Folder) منتقل شوند یا خیر (انتخاب بین حذف کامل فایل یا ایجاد امکان برگرداندن فایل، پس از حذف)، با دستور recycle ، در متلب (MATLAB) در سیستم عامل های مختلف، مثل ویندوز (Windows) یا Linux یا … ، هنگامی که یک فایل (File) را […]

آکادمی سیم پاور محیط متلب

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور daspect ، در متلب (MATLAB)

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور […]

آکادمی سیم پاور

ذخیره (Save) کردن یک شکل (Figure) یا بلوک دیاگرام سیمولینک (Simulink Block Diagram)، به صورت یک فایل (فایل عکس) با فرمت (Format) مشخص، با دستور saveas ، در متلب (MATLAB)

ذخیره (Save) کردن یک شکل (Figure) یا بلوک دیاگرام سیمولینک (Simulink Block Diagram)، به صورت یک فایل (فایل عکس) با فرمت (Format) مشخص، با دستور saveas ، در متلب (MATLAB)

آکادمی سیم پاور

باز کردن یک پنجره (Dialog Box) جدید برای انتخاب کردن یک پوشه (Directory) توسط کاربر و ذخیره شدن مسیر (Path) آن پوشه (Directory) در یک متغیر (Variable)، با دستور uigetdir ، در متلب (MATLAB)

باز کردن یک پنجره (Dialog Box) جدید برای انتخاب کردن یک پوشه (Directory) توسط کاربر و ذخیره شدن مسیر (Path) آن پوشه (Directory) در یک متغیر (Variable)، با دستور uigetdir ، در متلب (MATLAB)