آکادمی سیم پاور

گام سوم: متغیرها در متلب

گام سوم: متغیرها در متلب

در محیط matlab ،هر متغیر یک آرایه یا ماتریس است.

شما می توانید در یک روش ساده متغیرها را اختصاص دهید،برای مثال ،

x=3        %defining x and initializing it with a value

آن یک ماتریس یک به یک ایجاد می کند و مقدار 3 را در عنصر آن دخیره می کند ،به ما اجازه دهید مثال دیگری را بررسی کنیم:matlab  توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

349

x=sqrt(16)        %defining x and initializing it with an expression

matlab  توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

350

لطفا توجه داشته باشید که :

  • یکبار که یک متغیر ایجاد کنید،بعدا می توانید به آن مراجعه نمایید.
  • متغیرها باید قبل از استفاده مقادیری داشته باشند.
  • هنگامی که یک عبارت نتیجه ای را برمی گرداند ،نتیجه به هر متغیری اختصاص نمی یابد ،سیستم آن را به متغیری با نام ans  اختصاص می دهد،که می توانید بعدا از آن استفاده کنید.

برای مثال،

sqrt(78)

matlab  توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

351

شما می توانید از این متغیر ans  استفاده نمایید:

9876/ans

matlab  توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

352

اجازه دهید مثال دیگری را نگاه کنیم:

x=7*8;

y=x*7.89

matlab توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

353

چند انتسابی

شما می توانید چند انتساب  در یک خط داشته باشید.برای مثال،

a=2; b=7; c=a*b

matlab  توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

354

متغیر who   نام تمام متغیرهایی که از آنها استفاده کرده اید را نمایش می دهد.

matlab  توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

355

دستور whos   کمی بیشتر درباره متغیرها نمایش میدهد:

  • متغیرهای جاری در حافظه
  • نوع هر متغیر
  • حافظه اختصاص داده شده به هر متغیر
  • آیا آنها متغیرهای پیچیده هستند یا خیر
  •  متلب نتیجه زیر را باز میگرداند:

attributes

class

double

double

double

double

double

double

byte

8

8

8

8

8

8

size

1×1

1×1

1×1

1×1

1×1

1×1

name

a

ans

b

c

x

y

 

دستور clear   همه یا متغیرهای تعیین شده را از حافظه پاک میکند.

clear x       %  it will delete x ,won’t display anything

clear          %  it will delete all variables  in the workspace

                    %  peacefully and  unobtrusively

انتساب های طولانی

انتساب های طولانی با استفاده از  عبارت داخل پرانتز (…) می توانند در چند خط  تمدید شوند،برای مثال،

initial _velocity=0;

acceleration=9.8;

time=20;

final_velocity=intial _velocity …

+ acceleration * time

matlab توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

356

دستور  format

به صورت پیش فرض،matlab  ارقام را با چهارارش مکانی اعشاری نمایش می دهد.آن قالب کوتاه نامیده می شود.

یااینکه، اگر شما دقت بیشتری میخواهید،شما نیاز دارید که از دستور format  استفاده کنید.

دستورlong format  تا 16 رقم بعد از اعشار را نمایش می دهد.

برای مثال،

format  long

x=7+10/3+5^1.2

matlab توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

357

مثالی دیگر،

format  short

x=7+10/3+5^1.2

matlab توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

358

دستور  format bank  ،ارقام را تا دو رقم بعد ازمحل  اعشار گرد می کند.برای مثال،

format bank

daily_wage=177.45;

weekly_wage=daily_wage*6

matlab توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

359

matlab  اعداد بزرگ را با استفاده  از نماد نمایی نمایش می دهد.

دستور  format short   اجازه می دهد  نماد نمایی به شکلی با 4 رقم اعشار به اضافه توان  را نمایش دهید.

برای مثال،

format  short  e

4.678*4.9

matlabتوضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

360

دستور long   format  اجازه می دهد  نماد نمایی به شکلی با 4 رقم اعشار به اضافه توان  را نمایش دهید.

format   long  e

x = pi

matlabتوضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

361

دستور format  rat   نزدیکترین بیان منطقی رو  از یک  محاسبه نتیجه می دهد.برای مثال،

format rat

4.678 * 4.9

matlab توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

362

ایجاد بردار در متلب

بردار  آرایه یک – بعدی از اعداد است. matlab  اجازه دو نوع بردار را می دهد:

  • بردار سطری
  • بردار ستونی

بردارهای سطری  بوسیله گذاشتن  مجموعه ای از عناصر در  قلاب های گوشه دار ایجاد شده اند، با استفاده از فاصله یا کاما آن عناصر محدود می شوند.

برای مثال،

r=[7 8 9 10 11]

مثال دیگر ،matlabتوضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

363

matlab توضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

364

بردارهای ستونی بوسیله گذاشتن  مجموعه ای از عناصر در  قلاب های گوشه دار ایجاد شده اند،عناصر با استفاده از سمی کالن محدود می شوند.

c=[7;8;9;10;11]

matlabتوضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

365

ایجاد ماتریس ها

یک ماتریس  آرایه دوبعدی از اعداد است.

در matlab ، یک ماتریس بوسیله وارد کردن متوالی با  فاصله یا کا ما برای جدا کردن عناصر  ایجاد شده است.و آخر هر سطر توسط یک سمی کالن مشخص شده است و پایان هر سطر توسط سمی کالن مشخص شده است.برای مثال اجازه دهید یک ماتریس 3×3   ایجاد کنیم:

m=[123;456;789]

matlabتوضیح بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را باز میگرداند:

366

 

خرید کتاب 28 گام موثر در فتح متلب

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *