سایر

ورودی ها و منابع در اسپایس

ورودی ها و منابع در اسپایس

1- منبع DC

منابع DC در كتابخانه Sourse.slb   قرار دارند.

اسامى منابع DC در كتابخانه:

منابع ولتاژ :  VDC   ، 5V +

منابع جريان:  IDC

2- منبع AC

منابع AC در كتابخانه Sourse.slb   قرار دارند.

اسامى منابع AC در كتابخانه:

منابع ولتاژ: VAC

منابع جريان: IDC

3- منبع سینوسی

براى ايجاد ولتاژ و جريان سينوسى از  VSIN و ISIN  كه در كتابخانه Source.sl قرار دارند استفاده مى شود. اين منبع  شكل موجـي با معادلـه زير مي سازد:

1050

براى اين كار  بايد در پنجره مشخصه آن مقادير قابل تغيير را كه در برگيرنده مفاهيم زير مى باشند،با مقادير مورد نظر جايگزين كرد.

Vo ولتاژ آفست Voff
Vm دامنه حداكثر شكل موج سينوسي Vamp
td زمان تأخير برحسب ثانيه TD
f فركانس برحسب هرتز FREQ
α ضريب تضعيف    ثانيه1/ DF
φ فاز برحسب درجه Phase

3- منبع VSRC

منبعى است كه مى توان بسته به نياز در هر يك از سه نوع تحليل (DCوزمانى وفركانسى) از آن استفاده كرد.

  • VSRC به عنوان منبع DC

وارد كردن مقادير مورد نظر در خط مقابل = DC

1051

  • VSRC به عنوان منبع  AC

وارد كردن مقادير مورد نظر در خط مقابل =AC

1052

  • منبع VSRC به عنوان منبع در تحليل گذرابا شكلهاى سينوسى، پالسى يا مثلثى،

وارد كردن مقادير مورد نظر در خط مقابل = TRAN

1053

— شكل موج پالسى IPULSE,VPULSE

از منبع PULSE براى ساخت شكل موج پالسى آنالوگ غير ايده آل استفاده مى شود . اين منابع در كتابخانه Source.Slb موجود است.

1054

براى ايجاد يك موج پالسى درPspice به متغير هاى زير نياز است.

ولتاژ شروع  V1
ولتاژ پالس  V2
زمان تأخير قبل از اولين پالس Td
زمان صعود  (rise time) tr
زمان نزول (fall time) tf
نشاندهنده مقدار زمان حضور پالس در سطح Pw
زمان تناوب پالس متناوب Per
معرف تحليلهاى DC, AC DC, AC

شكل موج خطى IPWL,VPWL

براي ايجاد شكل موجهاى ولتاژ شكسته خطى از منبع VPWL كه در كتابخانه Source.Slb قرار دارد، استفاده مى شود.

1055

4- منبع نمايى   IEXPو VEXP

براى ايجاد موج هاى ولتاژ و جريانى كه تغييراتشان به صورت تابع نمايى استاستفاده مى شود.

1056

5- منابع مدولاسيون فركانس ISFFM,VSFFM

براى داشتن  موجى مدوله شده بر پايه فركانس از اين منبع استفاده مى كنيم،در يك موج مدوله شده منبع فركانسى باید درجه مدولاسيون، ولتاژ افست، فركانس مدولاسيون، پيك دامنه ولتاژ و فركانس موج حامل معلوم باشد.

1057

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *