آموزش متلب

نمودارهاي 2.5 بعدی در متلب

نمودارهاي 2.5 بعدی در متلب

نمودارهاي به اصطلاح 2.5 بعدي براي ديدن سطوح ٣ بعدي روي صفحه مختصات ٢ بعدي بكار مي روند. يكي از اين روشها رسم خطوط همتراز يك سطح است.

» [x,y]=meshgrid(-2:.1:2,-2:.1:2);
» z=2-((x-1).^2+4*(y-1).^2+2*x.*y);
» [c,h]=contour(x,y,z,[-15 -10 -5 -2 0 0.5]);
» clabel(c,h), xlabel(‘x’), ylabel(‘y’)

300

آرگومان چهارم در دستور contour برداري است كه بر اساس آن منحنيهاي همترازي كه مقادير عددي آنها برابر با مولفه هاي آن بردار است روي نمودار نشان داده خواهند شد. دستور clabel مقادير خطوط همتراز را روي نمودار نشان مي دهد. روش ديگر آن است كه سطح را از زاويه اي عمود بر صفحه xy نگريست و رنگهاي متفاوتي به مقادير مختلف z نسبت داد:

» pcolor(x,y,z)
» shading interp
» colorbar

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *