پردازش تصویر

مثال: پردازش يك دنباله از تصاوير-2

مثال: پردازش يك دنباله از تصاوير-2

براي توضيحات اين برنامه از برخي توابعي كه احتمالاً تاكنون آنها را نديده ايد، راهنما بگيريد. مثلاً براي تابع fullfile:

>> help fullfile
FULLFILE Build full filename from parts.
FULLFILE(D1,D2, … ,FILE) builds a full file name from the
directories D1,D2, etc and filename FILE specified. This is
conceptually equivalent to
F = [D1 filesep D2 filesep … filesep FILE]
except that care is taken to handle the cases where the directory
parts D1, D2, etc. may begin or end in a filesep. Specify FILE = ”
to build a pathname from parts.
Examples
To build platform dependent paths to files:
fullfile(matlabroot,’toolbox’,’matlab’,’general’,’Contents.m’)
To build platform dependent paths to a directory:
addpath(fullfile(matlabroot,’toolbox’,’matlab’,”))
See also filesep, pathsep, fileparts.

 براي دستور dir:

>> help dir
DIR List directory.
DIR directory_name lists the files in a directory. Pathnames and
wildcards may be used. For example, DIR *.m lists all the M‐files
in the current directory.
D = DIR(‘directory_name’) returns the results in an M‐by‐1

structure with the fields:
name ‐‐ Filename
date ‐‐ Modification date
bytes ‐‐ Number of bytes allocated to the file
isdir ‐‐ 1 if name is a directory and 0 if not
datenum ‐‐ Modification date as a MATLAB serial date number.
This value is locale‐dependent.
See also what, cd, type, delete, ls, rmdir, mkdir, datenum.

نویسنده: دکتر هادی گرایلو

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *