آموزش متلب

ماتريس هاي خاص در متلب

ماتريس هاي خاص:

توابعي وجود دارد كه انواع خاصي از ماتريس ها را توليد مي كنند. برخي از اين توابع عبارتند از :

(ones(n : اين تابع يك ماتريس مربعي n در n توليد مي كند كه تمام درايه هاي آن عدد يك است. اگر بخواهيم ماتريس غير مربعي داشته باشيم كافيست ابعاد آنرا به عنوان ورودي به اين تابع بدهيم. به عنوان مثال (ones(a,b يك ماتريس با درايه هاي برابر يك توليد مي كند كه داراي a سطر و b ستون است. شما همچنين مي توانيد ماتريسي هم بعد با يك ماتريس دلخواه بسازيد كه همه ي درايه هايش يك باشد؛ بدين منظور اگر مثلاً بخواهيم ماتريس با ماتريس A هم بعد باشد مينويسيم :

. ones(size(A)) zeros : اين تابع روند كاري مانند تابع ones دارد، با اين تفاوت كه تمام درايه هاي آن به جاي يك، صفر است. eye : از اين تابع براي ساخت يك ماتريس هماني استفاده مي شود. ماتريس هماني ماتريسي است كه درايه هاي قطر اصلي آن يك و ما بقي درايه هايش صفر است. ماتريس(ones(n يك ماتريس مربعي و n در n مي باشد. به دو مثال زير توجه كنيد:

>> eye(4)

ans = 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

>> eye (3,4)

ans = 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

همانطور كه ملاحظه كرديد ماتريس هماني eye لزوماً هميشه مربعي نيست و مي توان يك ماتريس غير مربعي نيز تعريف كرد كه در واقع با حذف سطر يا سطر هايي از پايين يك ماتريس هماني مربعي و يا با حذف سـتون يـا سـتونهايي از سـمت راست آن به دست آمده است

d : اين تابع با توجه به داده هاي ورودي آن ، يك ماتريس با درايه هاي اتفاقي توليد مي كند و درايه هاي آن اعـدادي بين صفر و يك است . اصول عملكرد تابع نسبت به تعداد ورود ي هاي آن همانند ماتريس هاي حاصله از توابع قبلي است. به دو مثال زير توجه كنيد :

>> rand(3)

ans= 0.9167 0.1056 0.9001 0.0232 0.7890 0.0012 0.3222 0.9797 0.5489

>> rand(2,3)

ans= 0.3800 0.6934 0.3402 0.2396 0.0010 0.8944

نتيجه ي اجراي اين تابع يك ماتريس كاملاً اتفاقي است و هر بار اجراي اين تابع براي ورودي هاي يكسان يك نتيجـه ي جديد و متفاوت مي دهد

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *