آموزش متلب

عملگرهای منطقی و رابطه ای در متلب

عملگرهای منطقی و رابطه ای در متلب

عملگر های منطق
& و (ترکیب عطفی)
| یا (ترکیب فصلی)
~ نقیض
xor یا (مانع جمع)
any تعیین کننده اینکه آیا مولفه غیر صفر در یک بردار وجود دارد یا خیر
all تعیین کننده اینکه آیا همه مقایسه ها درست است یا خیر

 

عملگر های روابط
== مساوی
~= نا مساوی
 < کوچکتر (کمتر)
بزرگتر (بیشتر)
<= کوچکتر یا مساوی
>= بزرگتر یا مساوی

 

برای ترسیم بخشی از تابع منحنی که در آن  20 ≤ y ≤ 40 قرار دارد از فرمان find استفاده می کنیم:

>> clf

>> ind=(20<=y & y<=40);

>> plot(x,y)

>> hold on

>> plot(x(ind),y(ind),’ro’)

>> grid

وقتی که از یک آرگومان خروجی استفاده می شود، در فرمان find فرض می شود که ورودی یک بردار است. اگر ورودی یک ماتریس باشد، در فرمان find رشته اول از عناصر ها را به عنوان یک بردار ستونی، و شاخص های متناظر آن را برمی گرداند. برای مثال ماتریس spiral زیر را در نظر بگیرید:

>> s = spiral(3)

s =

     7     8     9

     6     1     2

     5     4     3

 

برای پیدا کردن عناصر های کوچکتر از 6  را در ماتریس s  فرمان زیر را وارد کنید:

> > s<6

ans =

     0     0     0

     0     1     1

     1     1     1

>> find(s<6)

ans =

     3

     5

     6

     8

     9

 

نتیجه فرمان find  یک بردارستونی از شاخص های s می باشد، که شمارش آن از بالا به طرف پایین، ابتدا ستون اول، سپس ستون دوم وهمینطور ستون سوم است. مثال زیر نشان می دهد که چگونه نتایج از دستور Find را می توان برای استخراج عناصر از یک ماتریس، که با یک آزمون منطقی ارضا می شود، مورد استفاده قرار گیرد:

>> clear all;

>> s=100*spiral(3)

s =

   700   800   900

   600   100   200

   500   400   300

>> ind=(find(s>400))

ind =

     1

     2

     3

     4

     7

>> s(ind)

ans =

   700

   600

   500

   800

   900

>> s(s>400)

ans =

   700

   600

   500

   800

   900

 

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *