آکادمی سیم پاور آموزش متلب

شبیه سازی sfcl پیشرفته در میکروگرید توربین بادی خورشیدی

شبیه سازی sfcl پیشرفته در میکروگرید توربین بادی خورشیدی

به نام خدا ، من سعید عربعامری هستم و امروز می خواهم به شما آموزش یک مقاله ای را ارائه کنم.

 

 

شرح مقالات

مقاله ای که تلفیقی از دو مقاله ی فارسی و انگلیسی است ، شبکه ای که ما در این مقاله درباره اش بررسی می کنیم بحث اصلی ما توجیح استفاده از به اصطلاح lcl ها یا فالت کالکترینتر ها است که حالا  نوعی خواصی از lcl ها هستند که به حالت ابر رسانا ها و با استفاده از ابر رسانا ها می آیند و این فالت ما را به نوعی جریانش را کم می کنند که بحث ما ، بحث تخصصی در باره ی اس اف سی ال ها نیست و ما فقط می خواهیم کاربرد آن را در شبیه سازی و نتایج خروجی آن ببینیم.

دانلود مقالات استفاده شده کلیک کنید مقاله sfcl پیشرفته

شبکه را من شبیه سازی کردم در محیط سیمونیک مطلب که شما میتوانید شبکه را عینا اینجا ببینید که ما از چه چیزهایی استفاده کرده ایم.

در قسمت اول که به عنوان منابع غریبی یا باس اسنگ یا شین بینهایت یا هرچیزی دیگه ای که در مقاله های مختلف به آن اشاره شده باشد ، شبکه ی نت ورک یا سایر چیزها که به قولی بار اصلی شبکه ی ما را معمولا این قسمت به دوش می کشد و از دو پارامتر نیز تشکیل شده که در این قسمت هم دارید

می بینید یک به اصطلاح پی ام ام است که وارد سیستم به قولی ssm  ما یا ماشین سنکرون سیمپلیفایت شده ی ما میشود و دلیل سیمپلیفایت شدن این ماشین این است که شما نیاز دارید که در اینگونه شبیه سازی هایی که بسیار پیچیده است همچون که در مقالات گذشته ی خودم  و در ویدیو های مختلفی این رو عرض کردم نیاز داریم که از بعضی پارامتر ها گذر کنیم تا بتوانیم شبیه سازی را در زمان معقولی ران بگیرید و نهایتا بتوانید نتایج شبیه سازی را با هم مقایسه کنید

پس نیاز است که بعضی از پارامتر ها زده بشود و به همین دلیل از اس اس ام استفاده کردم در غیر این صورت باید از یک اس ام استفاده می کردم که سنکروم ماشین باشد و پارامتری که خود مقاله داده و در اکثر مقالات مشابه نیز مشاهده شده که برای پی ام میزان 72 درصد توان نامی داده شده یا 72/0 پریونیت و  میزان e هم 7/1 هزارم است که معمولا برای فاز اسلگ یا ولتاژ بالاتر از ولتاژ پریونیت خود سیستم در نظر می گیرند که ما هم این را در نظر گرفته ایم و در هر دو مقاله هم این اعداد آمده و ما از هر دو مقاله به نحوی استفاده کردیم.

بارهای لوکال یا محلی

بعد از آن یک بار لوکال و به نوعی بار محلی استفاده می شود و معمولا برای اینکه پارامتر های این نوع منابع بصورت منابع ایده آل در نظر گرفته می شوند، به همین جهت است که برای اینکه ارور ندهد با به اصطلاح سلفو خازن هایی که در پارامتر های بعدی موجود است به صورت موازی یا سری نبایند قرار بگیرند ، از یک بار لوکال در شبیه سازی استفاده می کنند که دور از به اصطلاح واقعیت هم نیست و در واقعیت هم در کنار نیروگاه اصلی تان معمولا یک مصرف کننده هم قرار دارد که حالا میتواند شهرک صنعتی ای که نزدیک آن نیروگاه است باشد یا خود بار استفاده شده در نیروگاه به عنوان روشنایی و سایر چیزها میتواند به عنوان بار لوکال قرار بگیرد که میزانش 100 کیلووات است و اگر به تنظیمات اس اس ام هم بروم آن را سه فاز به اصطلاح به حالت ستاره در نظر گرفته ام و ورودی آن را هم بر حسب پی ام در نظر گرفته ام.

انواع ورودی ها در این شبیه سازی

سه نوع ورودی میتواند داشته باشد و اسکیپ میتواند باشد و میکانیک  پروکتیشن که ما دیفالتش را که پی ام است در نظر گرفتیم و سایر قسمت هایش را هم که میبینید میزان توانش را ما همان 187 مگاوات یا مگاولت آمپر در نظر گرفتیم و بعد از آن وی ان را 20 ایست قرار داده ایم به جهت اینکه شبکه ای که در این به اصطلاح مقاله بست شده در این قسمت باید 20 کیلوولت باشد که بعدا به 154 کیلوولت تبدیل می شود و ما این را از روی مقاله گرفتیم و بعدش هم فرکانس کل سیستم 60 هرتز است و سایر پارامتر ها بصورت دیفالت خود مطلب است که این حفظی است و بمن فکتور است و سایر پارامتر ها و طبیعتا وقتی که شما این را معادل 20 کیلوولت در نظر می گیرید باری هم که متصل است باید 20 کیلوولت 60 هرتز باشد و توان اکتیوش را هم 10 کیلوولت که در این قسمت قرار دارد باید باشد.

ترانسفرموتور اینجا قرار داده شده بلا فاصله بعدش که گفتم 20 کیلوولت را تقسیم می کند و تبدیل می کند به 154 کیلوولت یک افزاینده جهت کاهش میزان تلفات خطی که بعدا قرار است به آن متصل بشود ، طبق مقاله دلتا اول است و در این قسمت بعدش وای جی است یعنی ستاره ی زمین شده و ما 5 نوع ماینینگ داریم:

  • ستاره ی ایزولو که اولی است
  • ستاره ی متصل به نول
  • ستاره ی متصل به زمین
  • دلتا یک
  • دلتا یازده

که انواع دیگری هستند و پارامتر هایش را بر حسب به اصطلاح پریوایت بصورت نیفایت است نامینال پاورش که ما همان 250 مگاوات قرار می دهیم و 60 هرتز و سمت اولیه ی آن را که قسمتی که ما تغییر می دهیم این دو قسمت هستند و سمت اولیه را 20 کیلوولت قرار دادیم و سمت ثانویه را در این قسمت 150 کیلوولت قرار داده ایم و سایر قسمت ها را دست نزدیم که به اصطلاح r1 و L1 است در مدار معادل مان که بر حسب پریونیت است که این نشانه می دهد مقدار R1 , R2 و L1 , L2 از نظر عدد پریونیت باهم برابر اند.

و این R1 و L1 هم از لطاظ عدد پریونیت با هم برابر هستند که میزان مقاومت و سلف هسته را برایمان نشان می دهند.

بعد از آن بلافاصله ما باس را داریم حالا باس در سیستم های قدرت هم میشود هم به عنوان یک باس آن را در نظر گرفت و هم کار هوشمندانه ای که میتوان انجام داد در این قسمت که اکثر شبیه سازی های پروفیشنال و حرفه ای این کار را انجام می دهند این است که از روی بلوک میژرمنت استفاده می کنند از تی فیش یا میژرمنت استفاده می کنیم که یک ماسک است برای خودش و میتواند بیاید و برایمان میزان ولتاژ و جریان را هم  اندازه گیری کند، علاوه بر این یک باس به حساب می آید، یک اندازه گیر ولتاژ و جریان است ، نوانز که یک ولتاژش را فاز پلنت به صورت پیش فرض قرار دادند و دیفالتش این است که فیس تو قیس هم میشود اندازه گیری کند.

ما اینجا از یک لیبل استفاده کرده ایم برای ولتاژ که به نام Vabc1  است و از یک لیبل Iabc1 هم برای اندازه گیری جریان استفاده کرده ایم که هر دو ی اینها  بصورت ولت و آمپر در نظر گرفته می شوند اگر میخواهیم آنها را پریونیت کردیم میتوانیم با زدن این تیک ها آنها را پریونیت کنیم که اون وقت نامینال ولتاژ را از ما میخواهد و ما فعلا نیازی به این کار ها نداریم.

لیبل گذاری

خب، این لیبل ها کجا استفاده می شوند؟ این لیبل ها می آیند در اینجا در لایه ای به نام اسکوپ قرار داده می شوند و به عنوان Vabc1 و Vabc2 و Vabc3  و Vabc فئول که برای فیئولسل ما است استفاده می شود و جریان هایشان در این قسمت قرار می گیرند که اگر شما بر روی این دبل کلیک کنید یا روی این کلیک کنید می آیید و می بینید که دوباره این بلوک برای شما آبی شد و نشان دهنده ی این است که در این بلوک دارد استفاده می شود به محظ اینکه دوباره کلیک کنید رنگ این بلوک شما دوباره بر میگردد به همان رنگ مشکی ای که بوده.

بریم سراغ  خط مان که بلافاصله بعد از این باس ولتیج ما یک خط قرار دارد که این خط صد کیلومتر است که در این قسمت هم دارید این خط را می بینید ، صد کیلومتر خط را برایمان قرار داده و بعد از آن یک باس است که احتمالا در این باس باید فالتی اتفاق بیافتد و به همین جهت است که دو تا خط را 200کیلومتر نگرفته است و ما هم همین کار را کرده ایم با این تفاوت که رنگ به اصطلاح این قسمت را نارنجی در نظر گرفتیم.

بلافاصله بعد از آن دوباره یک خط صد کیلومتر دیگری قرار دارد که اگر دبل کلیک کنیم بر روی این خط ها می توانید تعداد فاز های آن را تغییر بدهید 3 فاز یا 4 فاز ، فرکانس باز هم 60 هرتز است طول خط بقیه ی پارامتر ها را ما که پارامتر های به اصطلاح مقاومت پرلنس یا مقاومت به ازای کیلومتر است را در نظر همون چیزی گرفته ایم که پیش فرض خود مطلب است و همچنین اندودانس پسدانس خط را تغییر ندادیم و فقط طول خط را معادل 100 کیلومتر در هر دو ی اینها قرار دادیم که آن را مشاهده میکنید.

همچنین اگر دابل کلیک کنید و بر روی به اصطلاح این ویژرمنت مشاهده می کنید که این ویژرمنت هم باز هم دو تا لیبل دارد یکی Vabc2 و Iabc2 که نشان دادم که در کجا استفاده میشود ، می آید و در این بلوک استفاده می شودکه شما اگر ایندفعه بر روی Iabc2 کلیک کنید ، گو تو سوسش را یک لینک به شما می دهد که می آید در این قسمت قرار می گیرد که حالا یک بک که بزنید میبینید که در این بلوک آبی شد و در این بلوک قرار گرفت .

بلافاصله بعد از این موضوع می آییم و یک بار محلی در این قسمت داریم که این بار محلی ما یک نامینال فیس تو فیس ولتیج دارد که اینجا باید  20ایست قرار بگیرد.

به این جهت که ما در این قسمت 20 کیلوولت را داریم که البته در این قسمت ما  154 کیلوولت را داریم که باید تصحیح بشود و ولتاژ ما اینجا 154 کیلوولت است و فرکانس نامی ما 60 هرتز است و توان اکتیو مان را یک مقدار خیلی کمی قرار داده ایم برابر  10 کیلووات قرار دادیم و اصل توان را 80 مگابار قرار داده ایم که این است و خود مقاله هم این موضوع را اشاره کرده که باید 80 مگابار اینجا توان اندوتیو داشته باشیم که احتمالا یک موتور القایی با یک موتور القایی خیلی یزرگ را در این قسمت مدار داریم در موقعیتی که باید شبیه سازی شود.

بعد از آن می آییم و 154 کیلوولت مان را تقسیم می کنیم به 9/29 کیلوولت و ولتاژ را کاهش می دهیم برای اینکه دیگر خطوط بلندمان تمام شد در اینجا و حالا میخواهیم بیاییم و یک سری مصرف کننده ی به اصطلاح کوچک را به این سیستم متصل کنیم.

اگر کلیک کنم سمت اولیه دلتا و سمت ثانویه  وای جی است که در این به اصطلاح مقاله هم اشاره شده به این موضوع و بعد از آن پارامتر هایی که شما دارید توان نامی و فرکانس نامی است و همینطور ولتاژ اولیه و ولتاژ ثانویه است که آنها تغییر داده شده اند و این هم باید 9/29 ولت باشد که تقسیم می کنیم آن را و 154 کیلوولت را اینجا درست می کنیم.

و اما نکته ی مهمی که در باس ها وجود دارد اینکه در این باسی است اینجا که سولار باس ما است و قرار است که یک سیستم خورشیدی بزرگی را ما در این قسمت داشته باشیم.

طبق یکی از مقالات که حالا مقاله ی فارسی هم به آن اشاره ای نکرد اما مقاله ی انگلیسی گفته در اینجا 500 کیلوات 5/1 کیلوولتی باید در این ناحیه قرار بگیرد که ما احتمالا می خواهیم از اس اف سی ال در این نقطه هم استفاده کنیم به همین جهت ما آمدیم از یک سونال پنل استفاده کردیم و تفرشر آن را معادل 25 درجه ی سلسیوس و ایرانیاس یا میزان تابش را برابر 1000 وات بر متر مربع در سیستم سولار مان قرار دادیم که در باره ی این سولار سیستم ها قبلا به کررات صحبت کرده ایم و اگر مشکلی داشتید و ندید آن را میتوانید به ویدیو های قبلی مراجعه کنید.

پنل پی وی من تشکیل شده از یک آی فیس که نمی خواهم خیلی ریز وارد اینها بشوم و یک دیتیل مدل دارد که از معادلاتی گرفته شده که درباره ی  سولار سیستم است و در نهایت می آید و میزان تمپیشن و ایرانیات را میگیرد و تبدیلش میکند به کارنت و در نهایت این کارنت است که وارد سیستم بوس و ام پی تی تی ما می شود.

برای این سیستم ما یک ام پی تی تی در نظر گرفتیم که درباره ی ام پی تی تی ها یک مبحث کامل قبلا صحبت کردم در سایت های مختلف که میتوانید به آنها مراجعه کنید.

اما موضوع ام پی تی تی ما این است که می آید و میزان ولتاژ و جریان ما را در نظر می گیرد و آنها را می آید توان را محاسبه می کند با استفاده از هر دو ی اینها یعنی ولتاژ و جریان البته یک فیلتری  را قرار می دهد.

در اینجا برای سادگی کار و تغییرات فعلی زیادی را ما نداشته باشیم و این موضوع می تواند محاسبات ما را کم کند و سرعت شبیه سازی  ما را زیاد کند و به اصطلاح خیلی هم نیاز نیست گاها ما بیاییم و وردر های بالای آرمانیکی این ها را هم داشته باشیم و به همین دلیل می آییم  و وی پی و آی پی را از یک  فیلتری می سازیم و در نهایت اینها را در هم ضرب می کنیم و  پی ان را می آییم و پی ان را منهای پی بی می کنیم و همینطور دی ان را منهای دی پی می کنیم و دلتا پی و دلتای بی را در هم ضرب می کنیم اگر به اصطلاح کمتر از یک شد این سیستم کمتر از منهای یک شد می آید و در خروجی صفر قرار داده می شود.

در نهایت دو تا خروجی منهای یک و یک را در خروجی مان داریم و آن را در یک هزارم ضرب می کنیم و نهایتا این می آید و در سیستم دندان اره ای مقایسه می شود و یک و صفر هایی را برای ما به وجود می آورد که به عنوان به اصطلاح خروجی این ام پی تی تی ما به حساب می آید و این ام پی تی تی وارد یک آی تی پی تی می شود که این آی تی پی تی برای مدار باکوست ما است و معمولا در باکیوس بیشتر کار می کند و می آید افزایش ولتاژ را بر حسب ماکسیموم پاورپاینت رکینک انجام می دهد یعنی زمانی که ولتاژ ما باید در اون نمودار بی بر حسب پی در ماکسیموم قرار بگیرد می آید در جایی قرار می گیرد ولتاژ را که نیاز است که ما توان ماکسیموم را استخراج کنیم، به نحوی می آید و ولتاژ را تغییر می دهد که ما به اطصلاح توان ماکسیموم را در اینجا در اختیار داشته باشیم که میگویم در یک دوره ی کامل آموزشی ام پی تی تی را من دارم در اینترنت که شما می توانید به آن مراجعه کنید.

بعد از آن می آیید و ولتاژی که بوست شده وارد یک ولیساندریچ می شود که حکم اینورتر ما را در اینجا دارد و حالا از یک سله ای استفاده کردیم و آن سه موضوع دارد و نوع به اصطلاح دیواس ما هم آی تی وی تی است که حالا میتواند هم تی وی استور باشد یا جی تو او ماسفر و یا هر آی وی اف سوئیچ یا هر چیز دیگری باشد.

برای سوئیچ زنی آن هم از یک پی دبلیو ام جناراتوری استفاده کرده ایم که فرکانس سوئیچ زنی اش یک کیلوهرتز است و به اصطلاح فرکانس برقش هم برابر 60 هرتز است که در اینجا باید تصحیح بشود این موضوع و می آید وارد سولار باست ما می شود و این ولتاژ و جریان آن هم اندازه گیری می شود و بعد از آن می آییم و ما یک خط به اصطلاح 10 کیلومتری را داریم در این ناحیه که وصل می شود به  و بقیه ی قسمت هایی که در شبکه داریم، سه تا پنج کیلومتر داریم که اینها را دیگر چون در بالا توضیح دادم دیگر خیلی توضیح نمی دهم و ترانس های جریان و لود های جریان و یک فیلیسی را در اینجا داریم که فیلیکسل ما باید یک توان زیادی را ایجاد کند و باید بیاید و با یک به اصطلاح یونیور ساندریچ متصل بشود و میزان ویژرمنت آن هم اینجا اندازه گیری می شود که در اینجا ولتاژ و جریان است و اینها به هم ضرب می شود و پاور را برایمان ایجاد می کند که همه ی اینها مانیتورینگ می شود در سیستم و همچنین این می آید و وارد یک دیسی به دیسی کاورتر می شود و به عنوان یک باتری ذخیره کنند.

مقاله متلب , مطلب , متلب , مقاله برق , مقاله قدرت , مقاله مطلب , مقاله سیمولینک , دانلود متلب , دانلود مقاله متلب , مقاله matlab  , آموزش متلب , مطلب , متلب , آموزش برق , آموزش قدرت , آموزش مطلب , آموزش سیمولینک , دانلود متلب , دانلود آموزش متلب , آموزش matlab  , پروژه متلب , مطلب , متلب , پروژه برق , پروژه قدرت , پروژه مطلب , پروژه سیمولینک , دانلود متلب , دانلود پروژه متلب , پروژه matlab  ,

ما یک باتری را هم اینجا قرار داده ایم که این باتری می تواند در اینجا قرار بگیرد و خروجی به اصطلاح اضافی این فیوکست را در صورت نیاز به باتری ذخیره کند و در نهایت کل این سیستم با استفاده از دو نوع 23 کیلوولت به 44 دهم کیلوولت می آید و به شبکه ی ما ریخته می شود که یکی از قسمت های مهم شبکه است و قسمت دیگری از شبکه که بسیار مهم است یک پی ام اس تری وای تو بی است که دارای کنترلر های مختلفی است و باید 575 ولت را به ما دهد در خروجی اش که مشاهده کردید ولتاژ لاین تو لاین اش 575 ولت است و میزان پاورش هم 5/1 مگاولت آمپر است که در این قسمت دارید مشاهده می کنید فرکانس 60  دوباره و سایر قسمت هایی که دارید مشاهده می کنید.و سیستمی که در این به اصطلاح پی ام اس چی پیاده سازی شده کنترلی که بر روی آن قرار گرفته کنترلر های مختلفی است که از جمله ی آن میشود به رتول سایت کنترلر اشاره کرد که حالا سمت موتور را می آید و کنترل می کند و پیچ کنترل است در این ناحیه که حالا می آید اسپیت را ریگولار می کند و نمی گذارد از حدی بیشتری برود. بلوک های اسکریکیشن و بلوک های کنترل ولتاژ به صورت خیلی منظمی در این بلوک پیاده شده و انواع به اصطلاح فیلتر ها و اکتیویتی پاور را در این بلوک داریم که بلوک نسبتا پیچیده ای است و  کروزیت هات آن خودش به یک فیلم جداگانه ای نیاز دارد که حالا ماینزفیت و سایر قسمت هایی که کنترل را برای ما انجام می دهند با استفاده از  بلوک های کنترلی را دارید در این قسمت مشاهده می کنید.

شبیه سازی sfcl پیشرفته
شبیه سازی sfcl پیشرفته

در نهایت این شبکه ی ما است و یک اف سی ال را طبق مقاله ای که داده شده به ما مشاهده می کنید که یک بلوک اف سی ال است که حالا این اس اف سی ال بر حسب یک کاراکتری آمده و شبیه سازی شده که این کارکتر در مقاله ی دیگری داده شده که من الان آن را به شما نشان می دهم.

این مقاله ای است در ای تیپ ای که در سال 2010 نوشته شده است و شما مشاهده می کنید که کاراکتر به اصطلاح آمپلانس بر حسب درصد خطا را برای ما آمده و کشیده که ما بر حسب همین آمده ایم و این به اصطلاح تیبل را در این قسمت قرار دادیم و شما مشاهده می کنید که اف اف سی ال کاراکتر سیک تیبل را ما آمدیم اینگونه کشیدیم و حالا اگر مشاهده میکنید شکلش هم در خروجی بلوک ظاهر می شود و یک آر اسی دارد که اول باید جریان بیاید و آر ام اس اش اندازه گیری شود و در این اس اف سی ال کاراکتر سیک تیبل وارد می شود.

حالا آن میزان جریان خطا را یک امبلانسی را برایش در نظر می گیرد که به عنوان r  می شود اینجا و r را در پایین می آید ضرب می کند و در نهایت v به وجود می آید و v را وارد یک کنترلر ولتاژ می کندو به عنوان خروجی در نظر می گیرد ، که کاری است که این مقاله و این مقاله در امان هر دو انجام دادند به عنوان اس اف سی ال و ما هم آمدیم آن را شبیه سازی کردیم به عنوان یک بلوک جداگانه که در این قسمت هم قرار دادیم و در کل این شبیه سازی به پایان می رسد و حالا می شود در قسمت های مختلف بیاییم و به اصطلاح فاز های مختلفی را به وجود بیاوریم و این اس اف سی ال را بصورت تک فاز در هر فالتی استفاده کنیم و نتایج را یک به یک مشاهده کنیم که مورد بحث و بررسی ما قرار بگیرد.

امیدوارم که این قسمت از آموزش هم به درد شما خورده باشد.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *