آموزش متلب

دريافت مختصات نقاط منحني با ginput در متلب

دريافت مختصات نقاط منحني با ginput

با اجراي دستور X, Y] = ginput] يك تقاطع موئين ظاهر ميشود. اين تقاطع را با ماوس به هر نقطه گراف برده و كليك كنيم مختصات آن نقطه در بردارهاي X و Y ذخيره ميشوند. با اينكار يك يا تعدادي نقطه روي گراف انتخاب ميكنيم. پس از انتخاب نقاط كليد را ميزنيم. سپس ميتوانيم هريك از بردارهاي به دست آمده را مطالعه كنيم. دستور (X, Y] = ginput(n] فقط امكان انتخاب n نقطه را ميدهد.

حل ترسيمي

ابتدا منحني معادله را رسم و سپس با دستور()ginput مختصات نقطه يا نقاط برخورد منحني با محور x را تعيين ميكنيم. با اجراي ()ginput امكان انتخاب تعدادي نقطه روي گراف با كليك ماوس و قرار دادن مختصات آنها در يك بردار فراهم ميشود. كليد كار انتخاب نقطه ها را تمام ميكند.

مثال ها: ريشه معادله با روش ترسيمي

>> y = ‘cos(x)+sin(x)+log(x)’;

>> fplot(y,[0.1,2*pi])

چون (log(0 بينهايت است، محور x را از 0.1 شروع كرده ايم %

 

روي گراف در محل صفر تابع كليك ميكنيم %                                                  X, Y]= ginput] <<

 

X = 0.2830

Y = -0.0015

ريشه معادله فوق تقريباً X = 0.2830 است.

 

ريشه معادله با روش ترسيمي، و تحقيق آن با ()fzero

 

>> y = ‘exp(x)+20*x’

>> ezplot(y)

>> [X, Y] = ginput X = -0.0601 Y = -0.2715

>> X0 = fzero(y,X) X0 = -0.0477

>> y0 = exp(X0)+20*X0 y0 = -1.1102e-016

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *