حل دستگاه چند معادله و چند مجهول  در متلب
آموزش متلب کلید

حل دستگاه چند معادله و چند مجهول در متلب

محاسبه صورت کسر (Numerator) و مخرج کسر (denominator) یک عبارت به صورت جداگانه ، با دستور numden در متلب :

با استفاده از دستور numden در متلب، می توانیم صورت کسر (Numerator) و مخرج کسر (denominator) یک عبارت را به صورت جداگانه، محاسبه کنیم و نتیجه هر کدام، یک چندجمله ای با ضرایبی به صورت عدد صحیح می باشد. البته باید دقت شود که دستور numden ، در ورودی خود، عدد نمی پذیرد و باید ورودی آن، به صورت سمبلیک باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc[n,d]=numden(sym(2/3))

ابتدا با دستور sym ، کسر 2/3 را به صورت سمبلیک در آورده ایم (زیرا دستور numden ، عدد نمی پذیرد) و سپس با دستور numden ، صورت و مخرج کسر را محاسبه کرده ایم.

نتیجه :

 

n =

2

d =

3

متغیر n ، برابر صورت کسر (Numerator) و متغیر d ، برابر مخرج کسر (denominator) می باشد.

مثال

 

clear all  close all  clcsyms x y;  [n,d]=numden(x/y+y/x)

ابتدا با دستورsyms  ، دو متغیرx  وy  را به صورت سمبلیک تعریف کرده ایم تا در نتیجه آن، عبارت های ساخته شده با این دو متغیر نیز به صورت سمبلیک باشند و سپس با دستورnumden  ، صورت و مخرج کسر حاصل از عبارت نوشته شده درون پرانتز دستورnumden  را محاسبه کرده ایم.

[vip-members]

نتیجه

 

n =

x^2 + y^2

d =

x*y

متغیرn  ، برابر صورت کسر(Numerator)  و متغیرd  ، برابر مخرج کسر(denominator)  می باشد.

دانلود این مقاله:

 

دانلود رایگان فایلهای متلب

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *