آموزش متلب

برنامه نویسی در متلب

برنامه نویسی در متلب

– گرد کردن اعداد در متلب

گرد کردن یک عدد در متلب با تعداد رقم دلخواه اعشار برای گرد کردن یک عدد در متلب توابع گوناگونی وجود دارد. اما در هیچکدام این امکان وجود ندارد که تعداد رقم اعشار را معلوم کنیم. حتی دستور vpa نیز این کار را نمی کند و تنها نمایش اعشار را محدود می کند. برای این که بتوانیم این کار را انجام دهیم باید یک فرمول ساده بنویسیم. تابع round در متلب عدد داده شده را به سمت نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کند:

>> round(4.36)

ans =

4

>> round(4.7)

ans =

5

حال می خواهیم عدد m=2.4365 را تا سه رقم اعشار گرد کنیم. برای این کار محاسبات زیر را پیشنهاد می کنم:

>> m=2.4365;

>> a=100*m

a =

243.6500

>> round(a)

ans =

244

>> ans/100

ans =

2.4400

آرایه های چند بعدی-

مي توان بعد سوم را به شكل زير به ماتريس mکه قبلا تعریف شده افزود:

» m(:,:,2)=ones(2,3)

m(:,:,1) =

1  2  3

4  5  7

m(:,:,2) =

1  1  1

1  1  1

 

افزودن بعدهاي چهارم و بيشتر نيز به طريق مشابه امكان پذير است. اصطلاحا به بعد سوم صفحه گفته مي شود ولي نام خاصي براي ابعاد چهارم به بعد وجود ندارد.

ماتریس های خاص

ماتریس های خاص تعریف شده در متلب در جدول زیر آمده است:

ماتریس خالی

[ ]

ماتریس قطری

eye

ماتریس مثلثی پاسکال

pascall

ماتریس مربعی صفر

zeros( x)

ماتریس واحد با x سطر و y ستون

ones(x,y)

ماتیس تصادفی با توزیع نرمال که عناصر ان میانگین صفر و واریانس 1 دارند.

randn

مثال ها:

A=pascal(4)
A=

1 1 1 1
1 2 3 4
1 3 6 10
1 4 10 20

A = pascal(3,2)
A =

1  1 1
-2 -1 0
1  0 0

B = eye(2)
B = [1,0;0,1]

B = eye(2,2)
B = [1,0;0,1]

B = eye([3,3])
B = [1,0,0;0,1,0;0,0,1]

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *