پردازش تصویر

انواع مختلف تصویر در متلب-2

انواع مختلف تصویر در متلب

3- تصاوير سطح خاكستري
يك تصوير سطح خاكستري يك ماتريس دو بعدي است كه عناصر آن معرف شدت روشنايي پيكسل مربوطه در محدوده اي مشخص مي باشند.  به طور پيش فرض در اينجا از نماد I براي اشاره به تصاوير سطح خاكستري استفاده شده است.

608

نوع (يا كلاس) يك تصوير سطح خاكستري ميتواند برابر int و يا 16 ،uint16 ،uint8 ،double ،single  باشد. متلب معمولاً براي نمايش تصاوير سطح خاكستري نيز از ماتريس رنگ (مشابه با تصاوير انديس گذاري شده) استفاده مي كند. اما براي ذخيره ي آنها معمولاً از ماتريس رنگ استفاده نمي كند. اگر نوع تصوير برابر double و يا single باشد، طبق ماتريس رنگ پيش فرض، مقدار صفر متناظر با سياه كامل و مقدار 1 متناظر با رنگ سفيد كامل است. براي تصاويري از نوع uint 8 و يا uint16 مقدار (intmin(class(I متناظر با رنگ سياه كامل  و مقدار (intmax(class(I) متناظر با  رنگ سفيد كامل است.

4- 4 تصاوير رنگي
يك تصوير رنگي، تصويري است كه هر پيكسل آن با سه عدد مشخص مي شود كه هر عدد متناظر با شدت يكي از رنگهاي قرمز، سبز، و آبي است. (در حقيقت، ميدانيم كه هر رنگ را ميتوان با تركيبي از اين رنگهاي اصلي به دست آورد). در متلب هر تصوير رنگي به صورت يك آراي هي m×n×3 (يعني يك آرايه سه بعدي) ذخيره مي شود. اين آرايه، در حقيقت، شامل سه ماتريس رنگ است كه هر ماتريس مشخص كننده ي شدت يكي از رنگها براي تمام پيكسلهاي مختلف مي باشد. در تصاوير رنگي، ديگر از ماتريس رنگ استفاده نمي شود.

609

هر تصوير رنگي ميتواند از يكي از انواع double و يا ،single ،uint16 ،uint باشد.  در حالتsingle و double هر مولفه رنگ عددي بين صفر تا 1 است. بنابراين مولفه ي ( 0,0,0 ) به معناي سياه كامل و مولفه ي (1,1,1) به معناي سفيد كامل است. مولفه هاي رنگ هر پيكسل واقع در مختصات (x,y) در بعد سوم از آرايه ي سه بعدي متناظر با تصوير قرار داده ميشوند. مثلاً مولفه هاي قرمز، سبز، و آبيِ پيكسل واقع در
RGB( و ( 4,15,3 RGB(4,15,2) ،RGB( در محلهاي به ترتيب ( 4,15,1 RGB مختصات ( 4,15 ) از تصوير
قرار دارند.

مثال زير يك نمونه از تركيب رنگها را نشان ميدهد:

RGB=reshape(ones(64,1)*reshape(jet(64),1,192),[64,64,3]);
R=RGB(:,:,1);
G=RGB(:,:,2);
B=RGB(:,:,3);
imshow(R)
figure, imshow(G)
figure, imshow(B)
figure, imshow(RGB)

نتيجه:

610

نویسنده: دکتر هادی گرایلو

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

یک پاسخ به “انواع مختلف تصویر در متلب-2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *