پردازش تصویر

انواع مختلف تصویر در متلب-1

انواع مختلف تصویر در متلب

1- تصاوير باينري (يا دودويي)
يك تصوير باينري به صورت يك آرايه منطقي (يا logical)ذخيره مي شود. معمولاً در اينجا از نماد bw براي اشاره به تصاوير باينري استفاده مي شود.

606

2- تصاوير انديس گذاري شده
در اين روش از يك آرايه و يك ماتريس رنگ (به نام ماتريس نقشه رنگ) استفاده مي شود. ابعاد آرايه برابر ابعاد تصوير اصلي است. مقادير هر عنصر از آرايه در حقيقت اشار هگري به درون ماتريس رنگ است تا رنگ (در حالت تصاوير رنگي) و يا شدت روشنايي (در حالت تصاوير سطح خاكستري) پيكسل مربوطه را تعيين كند. ابعاد ماتريس رنگ برابر m×3 و داده هاي داخل آن از نوع double (يعني اعشاري) و بين [ 0,1] مي باشند. هر سطر اين ماتريس بيانگر تركيبي خاص از رنگهاي قرمز، سبز، و آبي بوده و در واقع، ضرايب اين تركيب محسوب ميشوند.
در اينجا به طور پيش فرض معمولاً از نماد X براي آرايه ي مذكور و از نماد map براي ماتريس رنگ مذكور استفاده مي شود.

607

معمولاً همراه هر تصوير انديس گذاري شده، ماتريس رنگ مربوطه نيز ذخيره مي شود و اگر به كمك دستور imread شما تصويري را بخوانيد، ماتريس رنگ نيز به طور خودكار خوانده مي شود. بنابراين، در فضاي كاريِ  خود بايد دو متغير مجزا مشاهده كنيد. تعداد نسبتاً زيادي ماتريس رنگ از قبل مشخص وجود دارد كه شما م يتوانيد هركدام را كه مايل بوديد استفاده كنيد (حتي ميتوانيد خودتان يك ماتريس رنگ ايجاد كرده و از آن استفاده كنيد). بين مقدار عناصر آرايه X و تعداد سطرهاي ماتريس رنگ map  همواره رابطه اي وجود دارد و نوع اين رابطه اگر نوع تصوير برابر double و يا single باشد، به نوع اعداد آرايه (به اصطلاح كلاس تصوير) بستگي دارد. آرايه X شامل اعدادي بين 1 تا  p است كه p  برابر طول (يا تعداد سطرهاي) ماتريس رنگ است. مقدار 1 در آرایه x به اولين سطر (يا رنگ) ماتريس رنگ، مقدار 2 به دومين سطر، … ، و مقدار p به pامین سطر اشاره می كند. اگر نوع تصوير برابر 16 uint و يا ،uint8 ،logical باشد، مقدار صفر در آرايه ي X به اولين سطر از ماتريس رنگ، مقدار 1 به دومين سطر، (و همين طور الي آخر) اشاره مي كند.

 

نویسنده: دکتر هادی گرایلو

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *