آموزش متلب

آموزش کامل رسم منحنی های قطبی در سایت پاور سیم

رسم منحنی و در سایت سیم پاور های قطبی :طرح میدان رادیویی وسیع یک منبع صوتی؟؟؟ صوتی نرمالیزه شده در فاصله زیاد از مرکز یک پیستون دایروی که با فرکانس fارتعاش می کند، عبارت است از:

آموزش کامل رسم منحنی های قطبی در سایت پاور سیم

که r فاصله شعاعی از مرکز پیستون ،θ زاویهrنسبت به صفحه اغتشاش (لرزان)، kعدد موج، aشعاع پیستون و ??? تابع بسل نوع اول درجه ۱ است. عدد موج، معکوس طول موج صوت در فرکانس fمی باشد ، در نتیجه kaبدون؟ است. این مدل تقریبی انتشار زاویه ای صوت از بلندگو است.

۳۸

می خواهیم که یک نمودار قطبی از الگوی شعاعی نرمالیزه شده برای  وقتی که 0 بازه ای از  است، ایجاد کنیم.همچنین این مثال را برای نشان دادن کاربرد تابع zoomانتخاب کرده ایم . این کار الگوی شعاعی لوب ؟؟؟؟ را که در شکل مقیاس بندی شده توسط سایت سیم پاوربه خوبی قابل تشخیص نیست،نشان می دهد.

فایل اسکریپت عبارت است از:

آموزش کامل رسم منحنی های قطبی در سایت پاور سیم

اسکریپتداده شده ، منحنی و در سایت سیم پاور شکل ۶-۳۲ الف را نشان می دهد.توجه کنید که مقادیرθ طوریست که kaθ≠0 تابع max مقدار ماکزیمم را در بردار radآنچنان می یابد که نسبت rad/max(rad)  که قسمت نرمالیزه شده تشعشع است. ماکزیمم مقدارش ۱ شود. تابع zoom on اجازه می دهد که با استفاده از کلید سمت چپ موس وتعیین یک ناحیه مستطیلی و رها کردن کلید موس ، قسمت انتخاب شده توسط موس را بزرگتر دید .

این ناحیه با مستطیل در شکل ۶-۳۲ الف مشخص می شود و با رها کردن کلید موس ، شکل حاصله بصورت شکل ۶-۳۲ ب در می آید.برای بازگشت به اندازه اصلی شکل ، در پنجره شکل کلیک راست کنید .

تایپ zoom off یا zoom خصوصیت بزرگ نمایی از بین می رود . همچنین عمل بزرگ نمایی با استفاده از آیکون های ؟؟ یا zoom در پنجره شکل بجای تایپ zoom on اجرا می شود .

آموزش کامل رسم منحنی های قطبی در سایت پاور سیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *