آموزش متلب

آموزش کامل تصویری رسم منحنی های تکرار پذیر در متلب

منحنی و در سایت سیم پاور های تکرار پذیر : اجرای cot(x) در

آموزش کامل تصویری رسم منحنی های تکرار پذیر در متلب 

می بایست cot(x)را از    اجرا کنیم ، بطوری که m عبارت است از ۲،۳،… یا ۶ و توسط کاربر انتخاب می شود . انتخاب m=2در شکل ۶-۳۱ نشان داده شده است. محور yها از -۸ تا +۸ محدود است و محور x ها از 0تا m . هنگامیکه cot(0)=∞ و cot(π)=-∞ ، x  را بطوری که شامل هیچکدام از این مقادیر نباشد شروع می کنیم ، خاتمه میدهیم. همچنین کتانژانت در هرmπ تکرار می شود و بنابراین لازم است که تنها یکبار برای  محاسبه شود و سپس با استفاده از این مقادیر در ناحیه   ، m>1 باافزایش مقدار محور xها با   رسم شود.

فایل اسکریپت عبارت است از:

۳۷

آموزش کامل تصویری رسم منحنی های تکرار پذیر در متلب 

همانطور که دیده می شود، تقریبا تمام فایل اسکریپت مربوط به حاشیه نویسیشکل است. تنها دو جمله برای محاسبه cot(x) بکار رفته است.

آموزش کامل تصویری رسم منحنی های تکرار پذیر در متلب 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *