آموزش متلب

آرایه ها در متلب

آرایه ها در متلب

در  متلب  همه متغیرها از همه انواع  داده ها آرایه چندبعدی هستند..بردار آرایه یک بعدی است و ماتریس آرایه  دو بعدی است.

ما در حال حاضر در مورد بردارها و ماتریس ها بحث می کنیم.در این بخش ، ما درباره آرایه  های چندبعدی بحث می کنیم. اگرچه، قبل ازآن، به ما اجازه دهید درباره برخی انواع آرایه های خاص  بحث کنیم.

آرایه های ویژه در متلب

در این بخش، مامی خواهیم درباره تعدادی از توابع که آرایه های ویژه را ایجاد می کنند شرح دهیم. برای تمامی توابع، آرگومان آرایه مربعی را ایجاد می کند،دو آرگومان برای آرایه مستطیلی ایجاد می شود.

تابع ()zeros آرایه ای تماماً  صفر ایجاد می کند:

برای مثال:

zeros(5)

متلب عبارات بالا را اجرا خواهد کرد و نتایج زیر را برمیگرداند:

447

تابع  () ones آرایه ای از یک ها ایجاد می کند:

برای مثال:

ones(4,3)

448
تابع () eye ماتریس شناسایی را ایجاد می کند.متلب عبارات بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را برمیگرداند:

برای مثال:

eye(4)

449
تابع ()rand آرایه ای از  توزیع یکنواخت اعداد تصادفی بر روی (0,1) ایجاد می کند:

متلب عبارات بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را برمیگرداند:

برای مثال:

rand(3,5)

متلب عبارات بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را برمیگرداند:

450

مربع جادویی

مربع جادویی ، مربعی است که جمع های یکسان تولید می کند، زمانی که عناصر سطر – معقول ، ستون معقول یا مورب جمع شده اند.

تابع ()magic آرایه مربعی جادویی ایجاد می کند. یک آرگومان مربعی منحصر به فرد که اندازهای از مربع داده شده است را میگیرد.

آرگومان باید عددی بزرگتر یا مساوی 3 باشد.

magic(4)

متلب عبارات بالا را اجرا خواهد کرد و نتیجه زیر را برمیگرداند:

451

نویسنده: مهندس عربعامری

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *