آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

شما هم میتونید با استفاده از محیط متلب THD را اندازه گیری کنید1!

در جلسه قبل دیدیم که چگونه می‌توانیم یک هارمونیک در متلب به وجود آوریم،و از اندازه گیری میزان THDرا با آنالیز فوریه محاسبه کردم،امروز به اندازه گیری THD با استفاده از محیط متلب در هفت دقیقه می پردازم. اندازه‌گیری هارمونیک امیدوارم که تونسته باشید تنظیمات را انجام داده باشید. اکنون به سمت این می‌رویم که […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

چگونه اندازه گیری میزان THDرو با powerguiو آنالیز فوریه محاسبه کنیم؟

با توجه به مباحث قبلی و اطلاعاتی که درباره THD در مبحث برق و مزایای آن و همچنین شبیه سازی THD در سیمولینک متلب به دست آوردیم در ادامه از چگونگی اندازه گیری میزان آن با powergui و آنالیز فوریه در شش دقیقه صحبت میکنم. بررسی هارمونیک اگر بخواهیم دقیق‌تر هارمونیک‌ها را بررسی کنیم نیاز […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

افراد زیادی دوست دارند شبیه سازی THD رو در سیمولینک متلب یاد بگیرند.

همانطور که در دو جلسه قبل دربارة هارمونیک ، اندازه‌گیری آن‌ها و همچنین به وجود آوردن آن‌ها به صورت مخصوص صحبت شد ، امروز قصد دارم شبیه سازی THDرو در محیط سیمولینک متلب در هشت دقیقه بررسی کنم. powergui دربارة powergui صحبت کردیم اینکه چگونه می‌توان با استفاده از powergui و آنالیز فوریه میزان THD، و هر […]

آکادمی سیم پاور آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

آیا دوست دارید از چگونگی تولید THD در متلب آگاه شوید؟

همانطور که قول دادم در این جلسه بعد از دانستن اطلاعاتی درباره ادوات ،مضرات و محاسبه THDو تولید هارمونیک  آن با استفاده از three phase programable VS از چگونگی تولید THD درمتلب در هشت دقیقه صحبت می کنم. تولید هارمونیک این قسمت مربوط می‌شود به تولید هارمونیک در متلب، بعضاً ما با هارمونیک‌های تولید شده […]

آموزش سیمولینک دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

شما هم می توانید با استفاده از محیط متلب THD رو اندازه گیری کنید2.

با توجه به مباحث گذشته درباره ادوات و مضرات و محاسبه هارمونیک و قسمت اول اندازه گیریTHD، امروز قصد دارم در شش دقیقه ادامه  اندازه گیری THD در متلب را توضیح بدم. اندازه گیری هارمونیک اگر بخواهیم دقیق‌تر این هارمونیک‌ها را بررسی کنیم نیاز است بار سلفی هم داشته باشیم. به همین علت یک RL […]