آموزش سیمولینک آموزش سیمولینک الکترونیک قدرت آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک سایر صفر تا صد متلب

نمیخوای از مدلسازی بار الکتریکی و تفاوتش با branch بیشتر بدونی؟؟؟

با توجه به قولی که دادم بعد از شناخت بیشتر سایت math works و کتابخانه سیمولینک امروز میخوام مدلسازی بار الکتریکی و تفاوتش با branch رو در ده دقیقه بررسی کنم. کتابخانه sim power system و برویم به کتابخانه sim power system انبار بارهام به قسمت‌های مختلفی می‌شود تقسیم‌بندی کرد. بارها را و مدل‌سازی بار […]