C:\Users\Administrator\Desktop\New folder (2)\23.png
دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک

چگونه جریان و ولتاژیک پنل را اندازه گیری کنم؟

مقدمه دوستان در این قسمت با استفاده کد هایی که قبلا نوشته شده و ما می آیم از آن ها استفاده می کنیم اولین چیزی که ما در آزمایشگاه می تونیم استخراج کنیم. حالا چه از اسکوپ های جدید و یا اینکه خودمون هر مدت بیاییم و یه سری داده هایی رو تو ازمایشگاه یادداشت […]