آموزش سیمولینک دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب محیط متلب

اینجا توضیح اجمالی درمورد شبیه سازی موتور القایی DTC داریم.

در جلسه قبل از شبیه سازی درایو موتور القایی و درایو موتور سنکرون پنج فاز صحبت کردیم و در ادامه امروز توضیح اجمالی درباره شبیه سازی موتور القایی DTC در سه دقیقه دارم.  شبیه سازی موتور القایی DTC باید بتوانید از درایو در شبیه‌سازی‌های پیچیده‌تر استفاده کنید. یکی دیگر از درایوهایی که برای ما از […]

موتورهای الکتریکی

تعیین بازده کاری موتورهای الکتریکی

تعیین بازده کاری موتورهای الکتریکی در بخشهای قبل با توجه به اندازه گیری ها و روابط مربوطه، توانستیم میزان بار موتورهای مورد نظر را در حالت کار به دست آوریم. در این قسمت می خواهیم با توجه به بار حاصله و روابط مربوطه بازده موتورهای یاد شده را به دست آوریم . با توجه به […]

موتورهای الکتریکی

سرعت در موتورهای القایی

سرعت در موتورهای القایی یکی از مزایای موتورهای القایی در مقایسه با موتورهای سنکرون قابلیت تغییر سرعتآنهاست. موتورهای القایی قابلیت تغییر سرعت از صفر تا سرعت سنکرون (سرعتچرخش میدان دوار در فاصله هوایی) را دارا میباشند. لیکن با در نظر گرفتن ملاحظاتعملی و اقتصادی تغییر سرعت در این محدوده وسیع میسر نیست. این بدان دلیل […]

موتورهای الکتریکی

مشخصه های موتور و تطابق آن با بار

مشخصه های موتور و تطابق آن با بار با توجه به مشخصه های تعریف شده برای بار مکانیکی، بدیهی است در صورتی موتورمیتواند باری را تامین کند که از مشخصه های عملکردی مطلوب برخوردار باشد . از آنجا که موتورهای القایی به ویژه آن دسته از موتورها که دارای توان خروجی پایینمیباشند به صورت تولید […]

موتورهای الکتریکی

مشخصه های بار مکانیکی در موتورهای القایی

مشخصه های بار مکانیکی موتورهای القایی سه فاز و تک فاز به دلیل تنوع مصرف، در کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار میگیرند. مشخصه بار با توجه به نوع آن تعیین شده و وابسته به شرایط مکانیکی میباشد. هر کاربرد مکانیکی با توجه به شرایط حاکم نوع بار و مشخصه های آن معلوم میشود. بدیهی است […]

موتورهای الکتریکی

مدیریت مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی در سطح جهان

نگاهی به فعالیتهای انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی در سطح جهان   – انگلستان . وزارت محیطزیست این کشور از ماه ژوئیه سال 1991 میلادی پروژهای را در زمینه افزایش بازده موتورهای الکتریکی القایی آغاز نمود. هدف اصلی این پـروژه کاهش مبلغ 6 میلیارد دلاری است که همه ساله صنایع […]

موتورهای الکتریکی

راه اندازی موتورهای القائی چند فاز

راه اندازی موتورهای القائی چند فاز     موتورهای القائی چند فاز را می توان بـا اعمـال ولتـاژ کامـل و یـا ولتـاژ کـم بـه سـرهای استاتور آن راه اندازی کرد. گر چه راه اندازی با ولتاژ کم مزیت کاهش جریان راه انـدازی را دارد، با توجه باینکه گشتاور موتور متناسب با مجذور ولتاژ اعمال شـده […]