آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

چگونه یک سیستم القایی را در محیط متلب مورد بررسی قرار دهیم4؟

همانطور که قول دادم بعد از توضیح اجمالی موتور القایی DTC و مباحث سه گانه بررسی سیستم القایی در متلب امروز در  ادامه این مباحث در ده دقیقه  به بررسی سیستم القایی را در متلب می پردازیم. محاسبه  Full load Power Full load Impedance است و Full load Power و سایر موضوعات دیگر را در […]