آموزش سیمولینک آموزش سیمولینک الکترونیک قدرت آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

تنها با اختصاص هشت دقیقه شبیه سازی درایو دی سی brushless را یاد بگیرید!

همانطور که گفته بودم بعد از آموزش  شبیه سازی  مدل پراکنده و پای و توضیح مختصر درباره المنت surgearesster و پارامترهای آن ،این جلسه از شبیه سازی درایو dc،brushless صحبت میکنم. آدرس درایو dcدر محیط سیمولینک اگر ما سیمولینک را باز کنیم از قسمت Simscape و زیر شاخه simpower system و باز هم زیر شاخه […]