آموزش متلب

GUI و واسطه ها گرافیتی در متلب

GUI و واسطه ها گرافیتی در متلب

نمایش پنجره اعلام صبر کردن کاربر تا زمان پایان محاسبات (به همراه نمایش میزان پیشرفت محاسبات) (Wait Bar Dialog Box)، با دستور waitbar ، در متلب (MATLAB)

فرض کنید در برنامه متلبی (MATLAB) که می نویسیم، بخشی از برنامه دارای محاسبات زمان بر می باشد و بنابراین باید به نحوی به کاربر اعلام کنیم که تا زمان پایان محاسبات صبر کند، تا بداند که برنامه دچار توقف یا مشکل نشده است و همچنین باید میزان پیشرفت انجام محاسبات را هم به کاربر نمایش دهیم تا بداند که حدودا چه مدت تا پایان محاسبات، زمان باقی مانده است.

برای این منظور، می توانیم از دستور waitbar در متلب (MATLAB) استفاده کنیم که یک پنجره جدید (Wait Bar Dialog Box) را باز کرده و به کاربر، پیامی دلخواه را نمایش می دهد (مثلا درخواست صبر کردن از کاربر) و همچنین میزان پیشرفت محاسبات را نیز به کاربر نشان می دهد :

نمایش پنجره اعلام صبر کردن کاربر تا زمان پایان محاسبات (به همراه نمایش میزان پیشرفت محاسبات) (Wait Bar Dialog Box)، با دستور waitbar ، در متلب (MATLAB)

 

مثالی از help

مثالی از help نرم افزار متلب (MATLAB) را ذکر می کنیم :

مثال
clear all
close all
clch = waitbar(0,’Please wait… (kelidestan.com)’);
steps = 1000;
for step = 1:steps
    % computations take place here
    waitbar(step / steps)
end
close(h)

3 خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

ابتدا با کد زیر، شروع نمایش پنجره Wait Bar را اعلام کرده ایم و همچنین متن پیامی که به کاربر نمایش داده می شود را در آن ذکر نموده ایم :

h = waitbar(0,’Please wait… (kelidestan.com)’);

دستور waitbar ، عددی بین 0 تا 1 را دریافت می کند که بر اساس آن عدد، میزان پیشرفت، نمایش داده می شود (0 یعنی بدون هیچ پیشرفتی و 1 به معنای صد درصد پیشرفت و کامل شدن محاسبات). بنابراین در کد بالا، عدد 0 در دستور waitbar ذکر شده است (به معنای شروع).

سپس در کدها، یک حلقه for داریم که میزان پیشرفتی که در پنجره نمایش داده می شود را در هر گام از حلقه، به اندازه یک هزارم، افزایش می دهد (با ذکر یک عدد در دستور waitbar)، تا آخرین گام حلقه که عدد 1 در دستور waitbar ذکر می گردد (به معنای صد درصد تکمیل محاسبات و پایان آن) :

steps = 1000;
for step = 1:steps
    % computations take place here
    waitbar(step / steps)
end

سپس با کد زیر، پنجره را می بندیم :

close(h)

نتیجه :

نمایش پنجره اعلام صبر کردن کاربر تا زمان پایان محاسبات (به همراه نمایش میزان پیشرفت محاسبات) (Wait Bar Dialog Box)، با دستور waitbar ، در متلب (MATLAB)

تگ شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *