آموزش پرسپترون ساده_شبکه عصبی

آموزش پرسپترون ساده_شبکه عصبی_متلب_پرسپترون چند لایه_آموزش پرسپترون_جداکننده خطی

پرسپترون تک لایه یک نوع شبکه عصبی است، که از یک لایه از نورون‌های خروجی تشکیل شده‌است. ورودی‌های این شبکه به وسیله یک آرایه از وزن‌ها به صورت مستقیم به خروجی‌ها نسبت داده می‌شوند. در نتیجه این شبکه لایه پنهانی ندارد.

این شبکه را می‌توان ساده‌ترین شبکه عصبی پیشخور دانست. در هر نوون مجموع ضرب هر وزن در ورودی با اندیس برابر خود محاسبه می‌شود.اگر مقدار مجموع محاسبه شده در بالا برای هر نورون بالاتر از یک مقدار آستانه باشد (به‌طور معمول ۰)، نورون فعال شده و مقدار فعال  را می‌پذیرد، در غیر این صورت مقدار غیر فعال (به‌طور معمول -۱) را می‌پذیرد. به نورون‌های با تابع فعال سازی از نوع بالا را نورون‌های مصنوعییا واحدهای آستانه خطی می‌گوییم. اصطلاح پرسپترون اغلب اشاره به شبکه‌های متشکل از تنها یکی از این واحدها می‌کند.