آموزش متلب صفر تا صد متلب محیط متلب

یادگیری تصویری از کف تا بام سیم اسکیپ+ کدهای اختصاصی

مدل‏سازی ریاضی با استفاده از SimScape (سیستم‏های الکتریکی) 1. مدل‏سازی و شبیه‏سازی سیستم‏های فیزیکی چند حوزه‏ای Simscape همانند سایت سیم پاورمحیطی برای مدل‏سازی و شبیه‏سازی سیستم‏های فیزیکی شامل مکانیکی، الکتریکی، هیدرولیکی و دیگر حوزه‏ های فیزیکی فراهم می‏کند. این محیط بلوک‏های سازه اصلی این حوزه‏ها را ارائه می‏کند که می‏توانید آن‏ها را در مدل‏های اجزای […]

آکادمی سیم پاور محیط متلب

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور daspect ، در متلب (MATLAB)

به دست آوردن نسبت ابعاد (Aspect Ratio) فاصله اعداد نمایش داده شده روی محورهای مختصات (Axes) شکل (اندازه رسم آنها در شکل) (مثلا بازه اعداد 0 تا 10 در محور x در اندازه 1 سانتیمتر و در محور y در اندازه 2 سانتیمتر و در محور z در اندازه 4 سانتیمتر رسم شود)، با دستور […]

آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ضرب ماتریس ها

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ضرب ماتریس ها در این بخش ادامه عملیات ریاضی در ماتریس ها را با ضرب ماتریس ها دنبال می کنیم . بخش اول اسن مبحث را در عملیات ریاضی با ماتریس ها مطالعه نمایید..

آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – عملیات ریاضی با ماتریس ها

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – عملیات ریاضی با ماتریس ها عملیات اصلی ریاضی با ماتریس ها عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب، معکوس، دترمینان ها و حل معادلات و ریشه ها. نتایج این عملیات برای به دست آوردن حل عددی مسائل مهندسی مختلف به کار می رود.

عملیات بر روی آرایه ها
آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – عملیات بر روی آرایه ها

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – عملیات بر روی آرایه ها عملیات ریاضی بر روی ماتریس ها می تواند بر روی تک تک آرایه ها اجرا شود. به این عملیات، عملیات آرایه ای گویند. در این بخش در مورد عملیات آرایه ای صحبت می کنیم . ادامه مطلب را دنبال کنید.

عمل گر نقطه (Dot)
آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – عمل گر نقطه (Dot)

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – عمل گر نقطه (Dot) در این پست علامت نقطه(.) را درمتلب سایت سیم پاور  معرفی می کنیم که یکی از دستورهای متلب سایت سیم پاور  برای اجرا بر روی ماتریس های یکسان و عملیات ریاضی عضو به عضو می باشد.

آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ضرب ماتریس ها و دستگاه های خطی

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ضرب ماتریس ها و دستگاه های خطی روش دیگر ضرب ماتریس ها با توجه به دستگاه معادلات خطی به وجود آمده است که در این پست در این مورد صحبت می کنیم.

ایجاد ماتریس ها
آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ایجاد ماتریس ها( بخش سوم)

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ایجاد ماتریس ها( بخش سوم) ادامه بحث ایجاد ماتریس ها را با جمع دو ماتریس a و b دنبال می کنیم . برای مطالعه این بحث از ابتدا  ایجاد ماتریس ها( بخش اول) مراجعه نمایید.

ایجاد ماتریس ها
آموزش متلب محیط متلب

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ایجاد ماتریس ها( بخش دوم)

آموزش نرم افزار متلب برای رشته برق – ایجاد ماتریس ها( بخش دوم) در بخش قبلی در مورد ایجاد ماتریس ها در متلب صحبت شد. ادامه این بحث را در این پست دنبال می کنیم. برای مطالعه بخش اول به  ایجاد ماتریس ها( بخش اول) مراجعه نمایید.