آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

آیا دوست دارید عملکرد اینورتر تک فاز را با حل یک مثال بررسی کنیم.

همان‌طور که اشاراتی در جلسه قبل شد، و با توجه به شبیه سازی اینورتر سه فاز و تحلیل اینورتر بردار فضایی امروز از عملکرد اینورتر تک فاز با حل یک مثال در نه دقیقه صحبت می کنم. اینورتر تکفاز این یک ساختار اینورتر تک‌فاز است که از 4 سوئیچ کنترل شونده که از Q1 تا […]

آموزش سیمولینک دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب محیط متلب

اینجا توضیح اجمالی درمورد شبیه سازی موتور القایی DTC داریم.

در جلسه قبل از شبیه سازی درایو موتور القایی و درایو موتور سنکرون پنج فاز صحبت کردیم و در ادامه امروز توضیح اجمالی درباره شبیه سازی موتور القایی DTC در سه دقیقه دارم.  شبیه سازی موتور القایی DTC باید بتوانید از درایو در شبیه‌سازی‌های پیچیده‌تر استفاده کنید. یکی دیگر از درایوهایی که برای ما از […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب محیط متلب

آیا علاقه مند به شبیه سازی درایو موتور سنکرون پنج فاز PM هستید؟

با توجه به مباحث شبیه سازی درایو موتور القایی ونقش مدلاسیون بردار فضایی،امروز از شبیه سازی درایو موتور سنکرون پنج فاز PM در چهار دقیقه صحبت می کنم. موتور سنکرون این قسمت را در انتهای آموزش‌مان قرار داده‌ایم که یک آشنایی اجمالی با این سیستم‌ها داشته باشید. این بلوکی که شما مشاهده کردید بود و […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب محیط متلب

اطلاعاتی که باید در مورد شبیه سازی درایو موتور القایی بر اساس SVPWM بدانید.

همانطور که قول دادم ،بعد از تحلیل اینورتر بردار فضایی SVPWM و آموزش شبیه سازی مدلهای پراکنده و پای امروز میخوام در چهار دقیقه اطلاعاتی درباره شبیه سازی درایو موتور القایی بر اساس SVPWM بدهم. درایو بر اساسSVPWM یکی دیگر از درایورهایی که خیلی کارآمد هستند .برای ما درایوی است که برحسب SVPWM کار می‌کند. […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

و اکنون طراحی اینورتر با کلید زنی بردار فضایی SV PWM را آموزش می دهم.

بعد از بحث اینورتر ومحاسبه آن و همچنین تحلیل اینورتر بردار فضایی با کلید زنی SV PWMامروز قصد دارم طراحی اینورتر با کلید زنی بردار فضایی SV PWM را درهشت دقیقه آموزش بدم. مدولاسیون بردار فضایی SPPWM که روش منسوخ‌شده‌ای تقریباً است. بعد از آن SPPWM یا SVM هم به آن می‌گویند یا مدولاسیون بردار […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب محیط متلب

چگونه برنامه نویسی اینورتر بردار فضایی را با کلید زنی SVPWM تحلیل کنیم؟

  همانطور که قول دادم در این جلسه در ادامه آموزشهای  شبیه سازی اینورتر سه فاز و شبیه سازی three phase dynamic load ،چگونگی تحلیل برنامه نویسی اینورتر بردار فضایی با کلید زنیSV PWM را درهفت دقیقه توضیح میدم. این کار را شما می‌توانید انجام دهید. من این را یک بار شبیه‌سازی خواهم کرد. تحلیل […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

آیا دوست دارید شبیه سازی اینورتر سه فاز را تجربه کنید2 ؟

  همانطور که در جلسات قبل از اینورتر سه فاز و محاسبه آن و شبیه سازی اینورتر سه فاز گفتم امروز میخوام ادامه این شبیه سازی رو در هفت دقیقه بررسی کنم. اگر این کارها را انجام ندهید و صرفاً شبیه‌سازی ما را Run بگیرید هیچ چیزی عایدتان نخواهد شد. این را 1/0 می‌گذارم. برنامه‌نویسی […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

آیا دوست دارید شبیه سازی اینورتر سه فاز رو تجربه کنید1؟

بعد از بررسی چگونگی تحلیل اینورتر بردار فضایی با کلید زنی و نقش مدلاسیون بردار فضایی در کلید زنی +طراحی اینورتر بااین روش ،امروز قصد دارم از شبیه سازی اینورتر سه فاز در هشت دقیقه صحبت کنم. شبیه سازی در محیط Simulink با زدن Simulink شما وارد محیط سیمولینک می‌شوید و کار را شروع می‌کنید. […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

چگونه اندازه گیری میزان THDرو با powerguiو آنالیز فوریه محاسبه کنیم؟

با توجه به مباحث قبلی و اطلاعاتی که درباره THD در مبحث برق و مزایای آن و همچنین شبیه سازی THD در سیمولینک متلب به دست آوردیم در ادامه از چگونگی اندازه گیری میزان آن با powergui و آنالیز فوریه در شش دقیقه صحبت میکنم. بررسی هارمونیک اگر بخواهیم دقیق‌تر هارمونیک‌ها را بررسی کنیم نیاز […]

آموزش سیمولینک آموزش متلب دانلود فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک صفر تا صد متلب

چه اطلاعاتی از THDدر مبحث برق و مزایای آن داری؟

همانطور که در جلسه قبل قول دادم و در ادامه شبیه سازی THD در سیمولینک متلب و مضرات و محاسبه THD ،امروز اطلاعاتی در باره مزایای آن  در حدودا نه دقیقه به شما میدم.  عملکردTHD THD شما دقیقاً همان ولتاژ موردنیاز مشتری را تأمین کند، یعنی اگر طی قراردادی که به مشتری قول دادید که […]