آموزش متلب
معماری
خانه » آموزش متلب » کد متلب شبکه عصبی GMDH

کد متلب شبکه عصبی GMDH

<strong>توضیحی بر شبکه عصبی GMDH

مدل­های شبکه ­های رشدیابنده (یا افزایشی) دارای ساختار از پیش تعیین شده نیستند. در مقابل، آنها توسط افزایش متوالی (و گاهی اوقات حذف) عناصر تشکیل دهنده، ایجاد می­شوند. در نگاه اول این شبکه­ها ممکن است قدری پیچیده­تر از شبکه­های دارای ساختار ثابت مانند شبکه عصبی پرسپترونی چند لایه و یا نقشه­های خودسامانده (که توپولوژی آنها از ابتدا معلوم است و در طی یادگیری تغییر نمی­کند) برسند. برای رشد دادن این نوع از شبکه­ها بایستی استراتژی­های درج مناسب و نیز معیاری برای چگونگی توقف رشد آنها تعیین شود.

آیا برای این پیچیدگی مضاعف، بایستی کاری اضافه­تر از شبکه­های معمولی انجام دهیم؟ آیا هیچ دلیل عملی یا حتی دلیل موجهی برای استفاده از شبکه­های رشدیابنده وجود دارد؟ اصولا چرا باید از شبکه های خودسامانده رشدیابنده استفاده کرد؟

در این قصل سعی بر آن است که سئوالات مطرح شده فوق را بهمراه چند مثال عملی تشریح کنیم تا به مزایای شبکه های خودسامانده رشدیابنده پی ببریم.

در این فصل دو مثال ارائه می­کنیم تا بتوانیم شبکه­های رشدیابنده و غیر رشدیابنده را با هم مقایسه کنیم .

 

1-9  مثال اول: دسته­بندی الگوها

 

یکی از خصوصیات مهم شبکه­های رشدیابنده امکان تعیین یک معیار خطای دلخواه برای درج واحدهای جدید است. در مورد دسته بندی الگو یک معیار خطای واضح، خطای دسته بندی است. در شکل 9.1 یک شبکه RBF که توسط روش با نظارت GNG ایجاد شده، نمایش داده شده است. مسئله در اینجا یک دسته­بندی دو کلاسه و داده­ها شامل دو خوشه بزرگ است که به خوبی از هم جدا شده­اند و همچنین چهار خوشه کوچک­تر است که تقریبا به یکدیگر نزدیک هستند و از نظر شکل زیاد فشرده نیستند.

روند رشد مبتنی بر خطا باعث توزیع مراکز می­شود که با توزیع داده­ها بطورقابل ملاحظه­ای متفاوت است. در شبکه نهایی خوشه­های بزرگ توسط تعداد کمی از گاوسی­های نسبتا بزرگ دسته بندی می­شوند، درحالیکه اکثر گاوسی­ها در مناطقی با خوشه­های کوچک­تر که جداکردن آنها سخت­تر است، تجمع یافته­اند.

 

شکل 9.1 – دسته بندی با شبکه GNG با نظارت. این شکل یک شبکه RBF را نشان می­دهد که توسط روش GNG با نظارت و با خطای دسته بندی بعنوان معیار درج تولید شده است.  (الف) گره­ها و لبه­های ایجاد شده (ب) انحراف معیارهای گاوسی (که توسط میانگین طول لبه محاسبه شده­اند) (ج) خروجی خام شبکه (د) مناطق تصمیم بدست­آمده که توسط آستانه­سازی خروجی خام بدست آمده است.

 

در مقابل یک شبکه RBF مرسوم­تر در شکل 9.2 نشان داده شده است. این شبکه در ابتدا با توزیع تعداد معینی از مراکز در فضای بردار ورودی با یک روش دسته بندی (در این مثال از روش NG همراه با قانون یادگیری رقابتی هب استفاده شده است). سپس موقعیت مراکز تثبیت شده­اند. توابع فعال­سازی گاوسی­ با مراکز دارای یک عرض انتخاب شده، برابر میانگین طول لبه مرکز مربوطه متناظر هستند. سپس برای آموزش وزن­ها به واحد خروجی خطی منفرد که وظیفه تفکیک دو کلاس را دارد، از قانون دلتا استفاده می­شود. اگرچه در این مثال اندازه این دو شبکه برابر است، ولی الگوهای آموزشی کاملا آموزش ندیده­اند. دلیل این امر اختصاص تعداد زیادی از واحدها به خوشه­های بزرگ ولی ساده است که نتیجه آن کمبود واحدهای مورد نیاز برای دسته بندی خوشه­های دشوارتر است.

چرا نتایج این دو شبکه GNG با نظارت و RBF سنتی اینقدر متفاوت است؟ روش خوشه بندی مورد استفاده در شبکه RBF سنتی تنها از بخش ورودی داده­های آموزشی استفاده می­کند (و از برچسب­های کلاس­ها صرفنظر می­کند) بنابراین این شبکه نمی­تواند میزان سختی دسته بندی قسمت خاصی از فضای ورودی را در نظر گیرد. از آنجا که همه داده­ها مشابه هستند، بیشترین کاری که یک روش خوشه­بندی کننده می­تواند انجام دهد آن است که مراکز را بگونه­ای توزیع کند که هر مرکز قسمتی از داده ورودی را تحت پوشش قرار دهد. در فاز دوم مراکز انتقال نمی­یابند بلکه وزن­های لبه­های واحدهای گاوسی به واحد خروجی خطی با استفاده از داده­های برچسب خورده موجود، آموزش می­بینند. نقاط داده کلاس­های مختلف که در منطقه یک گاوسی قرار می­گیرند، یک بردار فعال سازی مشابه را تحریک می­کنند و واحد خروجی خطی حتی در فضای 33-بعدی فعال سازی واحد گاوسی نیز نمی­تواند آنها را از هم تفکیک کند (در این مثال بعد هر دو شبکه برابر 33 است) این احتمالا اتفاقی است که در شبکه دوم رخ داده است.

در مقابل شبکه GNG با نظارت تنها با چند واحد کار خود را شروع می­کند و بسرعت آموزش وزن­ها به واحد(های) خروجی شروع می شود در حالیکه در همان زمان موقعیت مراکز نیز تطبیق داده می شوند (این میزان تطبیق بسیار ناچیز است زیرا پارامترهای تطبیق بسیار کوچک هستند). اگر خطای دسته بندی رخ دهد، این خطا در نزدیکترین واحد گاوسی که آن قسمت از فضای ورودی را تحت پوشش دارد، انباشته می شود. پس از مدت کوتاهی واحد گاوسی که بیشترین میزان خطا را دارد، q تعیین شده (این واحد بیشترین مشکل را برای دسته بندی داده­های موجود در فضای ورودی مربوط به خود دارد) و یک واحد جدید به آن قسمت از فضای ورودی اضافه می شود که قسمتی از داده­های مربوط به واحد q را تحت پوشش قرار می دهد. این مراحل تا آنجا تکرار می­شود که شبکه به میزان کافی خوب عمل کند. اگر در یک منطقه از فضای ورودی خطای دسته بندی رخ ندهد حتی اگر چگالی داده در آن منطقه بسیار زیاد باشد، هیچ واحد جدیدی به آن منطقه اضافه نخواهد شد. بنابراین شبکه منابع خود را تنها در مناطقی که عمل دسته بندی مشکل­تر است متمرکز می­کند.

نکته مهم در این نوع از شبکه­ها و بلکه در تمامی شبکه­های عصبی مشکل “برازش زیادی” است. این مشکل برای هر دو نوع از شبکه­ها بحرانی می­باشد. اگر تعداد مراکز مورد استفاده در شبکه RBF سنتی را افزایش دهیم، شبکه به نقطه­ای خواهد رسید که تمامی داده­های آموزشی بطور صحیح دسته بندی خواهد شد. از آنجا که روش خوشه بندی بدون نظارت مراکز را بدون توجه به برچسب­های آنها توزیع می کند، در مناطقی که عمل دسته بندی داده­ها به آسانی انجام می­شود، مراکز بیشتری قرار می گیرند که این امر باعث برازش زیادی در آن مناطق می­شود. از طرف دیگر در شبکه GNG با نظارت بایستی معیاری برای توقف رشد تعیین شود، زیرا در غیر اینصورت شبکه به رشد ادامه خواهد داد و واحدهای جدید تا آنجا به شبکه اضافه می­شوند که باعث برازش زیادی داده­ها شود. یک روش ساده برای جلوگیری از این امر مشاهده میزان کارایی شبکه برروی یک مجموعه ارزیابی مجزا است که در آموزش استفاده نمی­شود. هنگامیکه میزان کارایی این مجموعه ارزیابی پیشرفت نکند، آموزش در آن نقطه متوقف می­شود.

شکل 9.2 – دسته بندی با استفاده از یک شبکه RBF سنتی. در شکل یک شبکه RBF با 33 واحد نشان داده شده است که در دو فاز تشکیل می شود (Moody و Darken). در ابتدا مراکز به روش بدون نظارت توزیع می­شوند. در این مورد از روش گاز عصبی Martinez بهمراه قانون یادگیری رقابتی هب برای ایجاد ارتباطات استفاده شده است ولی استفاده از روش خوشه بندی دیگری مانند k-means نیز نتایج مشابهی را تولید می­کند. در فاز دوم موقعیت مراکز ثابت است، و برای آموزش وزن­ها به واحد خروجی خطی منفرد، از قانون دلتا استفاده می­شود. (الف) گره­ها و لبه­ها (ب) انحراف معیارهای گاوسی­ها (که توسط میانگین طول لبه محاسبه شده­اند) (ج) خروجی خام شبکه (د) مناطق تصمیم که نشان می دهد چگونه شبکه برای داده­های جدید تعمیم پیدا می­کند. اگرچه این شبکه دارای اندازه­ای برابر شبکه GNG است ولی قادر به دسته بندی تمامی داده­های آموزشی نیست.

 

2-9  مثال دوم: نمایش داده­ها

 

به تصویر کشیدن (نمایش) داده­های پیچیده و با ابعاد زیاد هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می­شود. از آنجا که نقشه­های ویژگی خودسامانده نگاشتی از فضای با ابعاد بالای ورودی به ساختار با ابعاد کم (توپولوژی شبکه) انجام می­دهند، اغلب از نقشه­های ویژگی خودسامانده برای به تصویر کشیدن داده استفاده می­شود. این ساختار اغلب یک شبکه توری 2-بعدی مستطیل شکل (و گاهی مربع شکل) از واحدها است. شبکه SOM این عمل نگاشت و کاهش ابعاد را انجام می­دهد ولی سئوال این است که تا چه حد ارتباط توپولوژیک داده­های اصلی را حفظ می کند؟ اخیرا تعریف دقیقی برای معیار حفظ توپولوژی توسط Villmann و همکارانش با نام تابع توپوگرافیک ارائه شده که مقایسه عینی بین معماری­های مختلف را امکان پذیر ساخته است.

در این مثال هدف آن است که نمایش یک مجموعه داده ساده را توسط روش­های (الف) نقشه ویژگی خودسامانده و (ب) روش شکبه توری رشدیابنده، بررسی کنیم. این داده­ها از یک ناحیه مستطیلی 1×9 بدست آمده است که برای نمایش ساده­تر برنگ سیاه و سفید درآمده است.

برای SOM از یک آرایه 15×15 و از روند خودساماندهی با پارامترها و توابع نزولی که Ritter ارائه کرده است، استفاده شده است. نتایج این آزمایش در شکل 9.3 نشان داده شده است. تصویر (projection) شبکه در فضای ورودی در شکل 9.3 (الف) و نمایش داده برروی نقشه در شکل 9.3 (ب) آمده است. از شکل نشان داده شده متوجه می­شویم که این نقشه داده­ها را بصورت اریب نمایش می­دهد. از آنجا که شکل مانیفولد شامل داده (مستطیل باریک و دراز) و شکل نقشه (مربع) تقریبا متفاوت است، نتیجه بدست آمده زیاد عجیب نیست. نگاشتی از یکی از آنها به دیگری صورت گرفته است ولی توپولوژی بصورت جزئی حفظ شده است.

اگر از همین داده­ها برای توسعه یک شبکه توری رشدیابنده استفاده شود، نتایج همانطور که در شکل 9.4 نشان داده شده است، کاملا متفاوت است. در این شبکه بین نمایش برروی نقشه و فواصل حقیقی در فضای ورودی تناظر بهتری برقرار است.

 

شکل 9.3 – نقشه ویژگی خودسامانده که به یک ناحیه با توزیع یکنواخت تطبیق 1×9 دوبعدی یافته است. این شبکه شامل 15×15 واحد است. بدلیل تفاوت بین ساختار شبکه و شکل مانیفولد داده نتیجه حاصل دارای نمایشی اریب است.

 

یکی دیگر از خصوصیات روش شبکه توری رشدیابنده در به تصویر کشیدن داده از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر پس از مشاهده نتایج به تفکیک بیشتری نیاز باشد، می­توان به شبیه­سازی ادامه داد و اجازه داد تا نقشه بیشتر و بیشتر رشد کند. با توجه به ثابت بودن تمام متغیرهای مدل، این عمل بسیار ساده است. ولی نقشه ویژگی خودسامانده که در شکل قبل آمده است در یک نقطه به اتمام می­رسد. در این شبکه پارامترها (بازه همسایگی و قدرت تطبیق) بتدریج و با زمانبدی خاصی کاهش می­یابند و راه خاصی برای افزایش اندازه شبکه و ساماندهی مجدد آن بدون از دست دادن ترتیب بدست آمده فعلی وجود ندارد. تنها راه حل برای افزایش تفکیک تکرار تمامی مراحل با یک شبکه بزرگ­تر است. حتی در اینصورت نیز نمی­توان مطمئن بود که اندازه شبکه به اندازه کافی بزرگ است و ممکن است لازم باشد تا شبکه­های بزرگتری نیز امتحان شود. ولی با استفاده از شبکه توری رشدیابنده می­توان از همه نتایج بدست آمده در مرحله قبلی استفاده کرد.

 

شکل 9.4 – یک شبکه توری خودسامانده رشدیابنده که مانند به یک توزیع مشابه شبکه قبلی تطبیق یافته است. شبکه با یک ساختار 2×2 شروع شده و بصورت خودکار به یک شبکه 6×43 گسترش می­یابد. نسبت عرض/ طول شبکه برابر 17/7 است که تقریبا مشابه نسبت مانیفولد داده است.

 

3-9  نتیجه

 

در قسمت­های قبل سعی کردیم تا انگیزه از استفاده از شبکه­های خودسامانده رشدیابنده را بوضوح بیان کنیم. در ابتدا مروری بر انواع مدل­های افزایشی داشتیم که همه آنها بر اساس قوانین ”درج مبتنی بر اطلاعات خطای انباشته محلی“ و تنها تفاوت آنها در محدودیت­های اعمال شده بر توپولوژی آنها است. ما این مدل­های افزایشی را به روش­های دیگر مرتبط ساختیم و با دو مثال (یکی از یادگیری با نظارت و دیگری از یادگیری بی نظارت) مزایای خاص روش­های افزایشی را نشان دادیم.

 

این مزایا بطور خلاصه عبارتند از:

  • امکان استفاده از معیار خطای وابسته به مسئله که به این طریق می توان موقعیت واحدهای جدید را معین کرد (هر گاه درج لازم باشد).
  • از آنجا که در این مدل­ها از پارامترهای ثابت استفاده شده است، فازهای متفاوتی در روال خودساماندهی وجود ندارد لذا امکان قطع روال خودساماندهی و یا ادامه یک روال خودساماندهی که قبلا متوقف شده است، وجود دارد.
  • اعداد کمتری بایستی تعیین شوند: تعیین اندازه شبکه پیش از شروع روال خودساماندهی لازم نیست اما می­توان آنرا بوسیله یک معیار کارایی بصورت غیرمستقیم تعیین کرد. برای هر پارامتر نیازی به تعیین مقدار اولیه، نهایی و تابع تغییر آن با زمان نمی­باشد بلکه تنها مقدار آن بایستی تعیین شود.
دانلود رایگان فایلهای متلب

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

یک دیدگاه

  1. چرا به ایمیلم فرستاده نمیشه لینک؟؟؟؟؟؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به کد متلب شبکه عصبی GMDH علاقه مندید
2 راه برای مبارزه با یک خطای رایج در ماتریس سازی متلب
فقط 3 ثانبه تا یادگیری یکی از مهم ترین ترفند های جلوگیری از ارور مزاحم ماتریسی متلب
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به کد متلب شبکه عصبی گازی GNG علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به حل مکعب روبیک در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان فیلتر کالمن برای ردیابی مسیر با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان برنامه ریزی مسیر ربات با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تشخیص پلاک خودرو با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان انواع مدولاسیون ها با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان رسم منحنی های مختلف با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان پیش بینی یک مسئله با شبکه عصبی RBF با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان متعادل سازی رنگ در تصویر با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان فشرده سازی انتخابی در تصویر با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تخمین نویز موجود در تصاویر رنگی با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان مدولاسیون GPSK با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تخمین و ردیابی موتور القایی با الگوریتم PSO با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان حل روبیک با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان بازی 2048 با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تابع چگالی احتمال (PDF) و تابع توزیع تجمعی (CDF) با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی یا پیش بینی جمعیت بر اساس روش Logistic با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان کنترل بازوی ربات با شبکه عصبی CMAC با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تشخیص هدف به روش پویایی سیستم میدلی غیرخطی با فیلتر کالمن با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان n وزیر با الگوریتم ژنتیک با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان کره زمین 3 بُعدی با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان انیمیشن رسم قلب با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان کد هافمن برای رمزنگاری متن در فایل ورودی با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تشخیص هدف متحرک با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان فروشنده دوره گرد با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان انیمیشن ساعت شنی با اتوماتای یادگیر سلولی با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان خوشه بندی داده به روش نروفازی با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان رسم قلب با قابلیت چرخش با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان کنترل تطبیقی و خطی سازی فیدبک کوادکوپتر با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان بصری سازی جریان باد در یک سطح ایزو با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان طراحی کنترلر PID برای برج تقطیر با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی LVQ با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان الگوریتم ID3 با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان سیاه و سفید، بلوری و تیز کردن لبه های تصویر و ذخیره تصویر با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان میرا کنندگی نوسان توان TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان طبقه بندی داده iris به روش SVM (ماشین بردار پشتیبان) با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان محاسبه فاکتور هندسی شش سیم پیچ در ورودی به سیستم القایی با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان ابزار داده کاوی ARMADA با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان حرکت گرگ برای خرگوش در مسیر بهینه با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تشخیص الگو با الگوریتم PCA با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان شبکه عصبی ART با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان قانون هب (Hebbian Rule) با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان نویز گاوسیان (Gaussian Noise) و نمایش PSNR تصویر باMATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان سیمولینک باتری با MATLAB علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان شبکه عصبی BAM با متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان تقریب توابع غیرخطی در رسیدگی به نظم تحلیلی در سیستم ها با شبکه عصبی RBF علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان مشکل P میانه با الگوریتم ژنتیک علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان الگوریتم رمزنگاری AES علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان کنترل تطبیقی در سیستم بازخورد علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان CIC یا شانه انتگرال آبشاری علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان خوشه بندی FCM علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به سیمولینک رو در سه سوت ببلعید علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه رایگان فشرده سازی تصویر با الگوریتم DCT و FFT علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود رایگان پروژه شبکه ونت (VANET) علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به پروژه رایگان تابع چگالی احتمال (PDF) و تابع توزیع تجمعی (CDF) علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود رایگان پروژه ی محاسبات عددی علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه کد نویسی بازی 2048 در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود رایگان پروژه ردیابی ماشین آسنکرون با PSO علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود رایگان پروژه پردازش پلاک خودرو علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به طرح تشخیص و تحمل خطاي سنسورهاي جریان AC در درایو موتورهاي القائی علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به فصل اول کتاب بلعیدن متلب در سه سوت علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود کتاب بلعیدن متلب در سه سوت علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود رایگان تاثیر خطوط موازی بر روی علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود رایگان پروژه محاسبه حد در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه کنترل خطی چرخ علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به نمايش سيگنالهاي VAG با استفاده از تبديلات زمان -فركانس علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به گزارش کار کارآموزی (آشنایی با تاسیسات الکتریکی) علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود پروژه انواع آنتن علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به مقاله سنجش دقيق شبکه علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود مقاله ابر رسانا علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به اثر مغناطیسی جریان الکتریکی علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به پایان نامه ارزيابي امنيت استاتيكي سيستم قدرت علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به بررسي و بهبود قابليت اطمينان در شبكه توزيع شهرهاي زنجان علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به برآورد بار و جايابی بهينه پست ها حرم مطهر علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به بررسي ضرورت ها و اصول بهينه اتوماسيون علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به بررسي و پياده سازي اتوماسيون شبكه توزيع برق علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به حفاظت بهينه هوشمند اضافه جريان در سيستمهای قدرت علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به حفاظت تجهيزات شبكه هاي توزيع در برابر اضافه ولتاژ علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به بررسي عوامل مؤثر در بروز خطای فاز به زمين علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به استفاده از نتايج اجراي طرح مكانيزاسيون توزيع علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به طراحي يك روش جديد براي تشخيص خطاهاي امپدانس بالا علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به بررسي اقتصادي و فني اثربخشي بكارگيري كابلهاي خودنگهدار علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به رسم تابع پله وشيب درمتلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به اتصال زمين در شبکه های توزيع و پيشنهادات اصلاحی علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به شبیه سازی مدار ترانس سلفی سنگین علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به محاسبه انتگرال علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود رایگان مشتق گیری از عبارت های سمبلیک درمتلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود رایگان بهبود عملكرد پست انتقال با سنسور علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به حل دستگاه چند معادله و چند مجهول در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به تبدیل متغیرها در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به نحوه‌ي درون‌يابي و برون‌يابي متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به تشخیص اعداد اول متلب و معکوس فوریه علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به دانلود کتاب و فیلم بلعیدن سیمولینک علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به راهنمای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی در سیمولینک متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به تابع بسل در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به ضرایب سری فوریه بدون داشتن عبارت تابع متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به کنترل دور موتور DC با استفاده کنترل کننده فازی- عصبی علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به حل معادلات ریاضی در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به متغیرها مختلف در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به تغییر ویژگی های شکل بعد از رسم در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به کنترل در سیمولینک 1 علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به تغییر ویژگی های شکل قبل از ترسیم در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به ترفند های متلب 1 زمان علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به اعمال ریاضیات در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به تنظیمات شکل در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به تغییر ویژگی های شکل رسم شده، در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به خروجی ها در سیمولینک علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به توابع داخلی در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به پرفسور لطفی زاد پدر فازی جهان علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به آموزش ابتدایی سیمولینک علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به توابع و کنترل جریان محاسبات در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به اندازه‌گیری سه فاز و تک فاز علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به تنظيمات بلوک‌ simulink علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به string ها یا رشته ها در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به محاسبه باقیمانده تقسیم متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به رشته ها در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به ترفندها 2 Save و load کردن متغیرها در متلب علاقه مندید
فقط 7 ثانیه تا دانلود فایل مانده
* ما هرگز برایتان اسپم نمی فرستیم و ایمیلها را به شخص دیگری نمی دهیم.
شما به انتقال نمودار از محیط scope به محیط figure در متلب علاقه مندید
شما به فیلم های آموزشی متلب و سیمولینک علاقه مندید
فقط 7 ثانیه ایمیلت رو بزن
7 فیلم آموزشی با کیفیت رو در ایمیلت دانلود کن
یک پیشنهاد عالی! قبل از رفتن
ما هم از ایمیل های جفنگ متنفریم قول میدیم ایمیل های شما رو به هیچ کس دیگری ندهیم
فقط 7 ثانیه ایمیلتو وارد کن و 7 فیلم آموزشی رو در ایمیلت بگیر