ولتاژ توالی مثبت ولتاژ 1
دانلود رایگان پروژه متلب سیمولینک

ولتاژ توالی مثبت ولتاژ

مقدمه 

مطابق یک قضیه معروف هر سیستم نامتعادل فازی را می توان به n سیستم متعادل تجزیه نمود. این قضیه را فورتسکیو در سال 1918 در گردهمایی انجمن مهندسان برق امریکا معرفی نمود. مطابق این قضیه هر سیستم سه فاز بردار نامتعادل می تواند به سه سیستم هریک شامل سه فاز بردار متعادل به شرح زیر تجزیه نمود:
1-سیستم مولفه های ترتیب مثبت شامل سه فاز بردار با اندازه های مساوی که 120 درجه با همدیگر اختلاف فاز داشته وترتیب فاز آنها مانند فاز بردارهای نامتعادل اولیه است.
2-سیستم مولفه های ترتیب منفی شامل سه فاز بردار با اندازه های مساوی که 120 درجه با همدیگر اختلاف فاز داشته وترتیب فاز آنها مخالف فاز بردارهای نامتعادل اولیه است.
3-سیستم مولفه های ترتیب صفر شامل سه فاز بردار با اندازه های مساوی که با یکدیگر اختلاف فاز ندارند.

یکی از متداول ترین دلایل شکل گیری ولتاژ و جریانهای نامتعادل وقوع خطاهای نامتقارن نظیر قطع یک یا چند فاز، اتصال کوتاه های زمین و دوفاز و وجود بارهای نامتعادل در سیستم است.

نمودارهای به دست آمده و کدهای متلب


سوال1 نمودار ولتاژ توالی مثبت ولتاژ

1

سوال 1 نمودار اندازهجریان:

2

نمودار فاز جریان

3

کد های متلب:

clc;

clear all;

syms t

v=400*sin(t);

z=50+30i;

c=v/z;

ezplot(v,[0,10]);

ezplot(real(c))

ezplot(imag(c)) 

سوال 2

 

ولتاژ قبل از جبرانسازی:

4

جریان قبل از جبرانسازی:

5

فاز جریان قبل از جبرانسازی

6

جریان بعد از جبرانسازی

 7

فاز جریان بعد جبرانسازی در بار مقاومتی

 8

 

کدهای متلب:

clc;

clear all;

syms t

v=400*sin(t);

z=80+50i;

z2=80;

c=v/z2;

ezplot(v,[0,10]);

ezplot(real(c))

ezplot(imag(c))

سوال 2ب) ترسیم  p  برحسب v  :

 9

کد متلب :

clc;

clear all;

syms v

b=2;

e=1;

d=acos(0.95);

p=evb*sin(d);

ezplot(p)

قسمت 2)

10

کد متلب :

clc;

clear all;

syms v

b=2;

e=1.06;

d=acos(0.97);

p=evb*sin(d);

ezplot(p)

قسمت 3)

11

کد متلب :

clc;

clear all;

syms v

b=10;

e=1;

d=acos(0.97);

p=evb*sin(d);

ezplot(p)

 


ترسیم Q  برحسب V

12

به ازای P=1 :

 

کد متلب :

clc;

clear all;

syms v

b=10;

e=1;

p=1;

d=acos(p/(evb));

Q=-v^2b+evbcos(d);

ezplot(Q)

به ازای p=5

13

کد متلب :

clc;

clear all;

syms v

b=10;

e=1;

p=5;

d=acos(p/(evb));

Q=-v^2b+evbcos(d);

ezplot(Q)

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *