آموزش متلب

هندل های گرافیکی و محورهای مختصات در متلب

هندل های گرافیکی و محورهای مختصات در متلب

گرافیک هندلی این قابلیت را در اختیار کاربران متلب قرار می دهد که اشیای موجود را به صورت اختصاصی در آورند و به شکل دلخواه خود نمایش دهند.یکی از این اشیا محورهای مختصات نمودارهای متلب است.
عملیاتی چون تغییر رنگ، جهت، حتی تغییر نوشته های اعداد با هندل های گرافیکی امکانپذیر شده است.در این پست بخش های از این قابلیت به صورت مثال معرفی می شود.

ابتدا نمودار زیر را رسم می کنیم

t = 0:900;
plot(t,0.25*exp(-0.05*t))

191

گرچه متلب به صورت خود به خود محورها را به گونه ای تنظیم می کند تا در بازه ی درخواستی رسم شود ولی همانطور که می بینید بعد از عدد 100 روی محور x ها دیگر اطلاعات مفیدی جهت نمایش وجود ندارد.
برای تنظیم محدوده ی رسم نمودار نیاز به هندل گرافیکی نمودار خواهیم داشت:

axes_handle=get(gcf,’CurrentAxes’);

برای اینکه با مفهود دستور بالا آشنا شوید باید بگویم gcf هندل پنجره ی جاری نمودار شماست.هندل مسیری است که شما را از خطوط برنامه به محیط گرافیکی وصل می کند برای اینکه هر یک از اشایی گرافیکی موجود را تغییر دهید نیاز است این هندل یا مسیر را بیابید و به متلب با کمک دستور
get معرفی کنید.

با کمک دستور زیر محدوده ی نمودار را از صفر تا 100 تنظیم می کنیم

set(axes_handle,’XLim’,[0 100])

می توانید یکی از بازه ها را بی نهایت در نظر بگیرید و به متلب اجاز دهید خودش محدوده را انتخاب کند

set(axes_handle,’XLim’,[0 Inf])

برای تغییر محدوده ی محور yها از YLimاستفاده کنید.

هر محور مختصات دارای تیک است که اعداد خواص را مشخص می کند. تیک های این نمودار اعداد
0و20و30 و …هستند. با کمک دستور زیر می توانید محل های خواصی مورد نظرتان است به تیک ها اضافه کنید:

set(gca,’YTick’,[0 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.25])

می بینید که در ابتدا عدد  0.075 در تیک ها دیده نمی شد ولی با دستور بالا افزوده شد. متلب تیک هارا به صورت مساوی با تعداد نقاطی که مشخص می کنید انتخاب می کند.می توانید هیجان بیشتری به کار خود بخشیده و بجای اعداد از کلمات نیز استفاده کنید:

set(gca,’YTickLabel’,’0|0.05|Cutoff|0.1|0.15|0.2|0.25′)

و در انتها با کمک دستور زیر می توانید راستای محورهای مختصات را معکوس کنید:

set(gca,’XDir’,’reverse’)

192

متن کامل برنامه

t = 0:900;
plot(t,0.25*exp(-0.05*t))
axes_handle=get(gcf,’CurrentAxes’);
set(axes_handle,’XLim’,[0 100])
set(gca,’YTick’,[0 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.25])
set(gca,’YTickLabel’,’0|0.05|Cutoff|0.1|0.15|0.2|0.25′)
set(gca,’XDir’,’reverse’)

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *