آموزش متلب

نوشتن دستورات و مشاهده نتايج

نوشتن دستورات و مشاهده نتايج

پنجره فوري و پنجره برنامه

دستورات متلب به صورت اجراي فوري Immediate در پنجره فرمان، يا به صورت برنامه در پنجره برنامه نويسي مي آيند. فايلهاي برنامه ام- فايل نام دارند. علامت << نشانه سطر فرمان Command Prompt است. هر دستور در پنجره فرمان با فشردن كليد انجام ميشود.

شكستن يك دستور در چند سطر

متغير A مثال قبل را ميتوان با شكستن سطر به اين صورت:

>> A = [1 2 3;

4 5 6]

ans:

   A = 1 2 3

         4 5 6

يا به اين صورت زير مقدار دهي كرد:

>> A = [1 2 3

4 5 6]

ans:

  A = 1 2 3

        4 5 6

نوشتن كليه فرمانها و متغيرها را مي توان با گذاشتن …(سه نقطه) در پايان سطر، در سطر بعد ادامه داد. اما دقت كنيد كه گذاشتن سه نقطه دنبال هم قرار ميدهد، لذا B مثال زير يك ماتريس تك سطري (بردار رديفي) خواهد بود و نه ماتريس 2×3 .

مثال:

>> B = [10 20 30 …

40 50 60]

B = 10 20 30 40 50 60

نوشتن چند دستور در يك سطر

اگر بعداز هر دستور كاما بگذاريم ميتوانيم دستور بعدي را در ادامه بنويسيم، اما نتيجه اجرا در پنجره فرمان نمايش داده خواهد شد. آوردن سميكالن (نقطه- ويرگول) باعث ميشود نتيجه اجرا نشان داده نشود. مثال:

>> x = 3, y = 34; z = y ^ x

x = 3

z = 39304

تفاوتِ حروف بزرگ و كوچك

متلب در نامگذاري متغيرها مابين حروف بزرگ و كوچك انگليسي فرق ميگذارد ( Case Sensitive است). مثال:

>> New = 3;

>> new

 ??? Undefined function or variable ‘new’

قطع اجرا

هرگاه اجراي دستورات در پنجره فرمان طولاني شد، در صورت تمايل براي قطع اجرا <ctrl+c> را بزنيد. دستور more اين دستور خروجيهاي طولاني را صفحه به صفحه نمايش ميدهد. اگر زمان نمايش خروجي طولاني شد، براي قطع نمايش و برگشت به خط فرمان Ctrl+C را بزنيد.

مثال:

>> more on, rand(10000,1)

>> more off

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *