آموزش متلب

نمايش هندسي عدد مختلط

نمايش هندسي عدد مختلط

دستور ()compass

براي نمايش بردار- هندسيِ اعداد مختلط از دستور ()compass استفاده ميكنيم. دستور (compass(z معادل ((compass(real(z),imag(z مي باشد.

مثال ها:

نمايش بردار-هندسي فرم قائم

 

>> M = … [-5+6*i, 3*j+4; -4.4+2*i, 2-2.2*i;

5.5+6.6*j, 6-3*j ];

>> compass(M)

719

 

نمايش بردار- هندسي فرم قطبي

>> tet = 0:pi/5:pi;

>> compass(exp(j*tet))

720

 

رسم عدد مختلط با ()plot

اگر zp مختلط باشد، (plot(zp قسمت موهومي آنرا برحسب قسمت حقيقي رسم ميكند. اگر zp مختلط و t يك متغير حقيقي باشد، عبارت (plot(t,zp قسمت حقيقي zp را برحسب t رسم كرده و از قسمت موهومي صرفنظر ميشود.

مثال: jθ قسمت موهومي تابع مختلط zp= re (r(cosθ+jsinθ = را برحسب قسمت حقيقي آن رسم كند. (توجه كنيد كه منحني سينوس (قسمت موهومي) بر حسب كسينوس (قسمت حقيقي) يك دايره مثلثاتي با شعاع r است.

>> tet = linspace(0,2*pi,40);

>> r = 3;

>> zp = r*exp(j*tet);

% or zp=r*(cos(tet)+j*sin(tet))

>> plot(zp)

% Sine versus Cisine % is a circle

>> axis equal

 

721

دستورaxis equal

مقياس عرضي و طولي مانيتور را (كه معمولاٌ 6 به 5 است) يكسان ميكند وگرنه دايره، بيضي ديده ميشود.

مثال: zp مثال فوق و قسمت حقيقي آن را برحسب tet رسم ميكنيم. نتيجه هر دو ترسيم منحنيهاي كسينوسي مشابه است.

 

 

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *